Biz Sizi Arayalım

divider

Makaleler


Amerika’da Ev Alma Süreci

Türkler, Amerika Birleşik Devletlerinde gayrimenkul alabilir mi sorusu sık sorulan sorular arasındadır. Türk vatandaşlarının Amerika’nın herhangi bir eyaletinde gayrimenkul alması mümkündür. Hatta ...

Devamını Oku
separator

Şirket Avukatlığı

Şirket avukatlığı temel olarak iki şekilde yapılmaktadır. Birincisi 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesine göre Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş ...

Devamını Oku
separator

Şirket Avukatı

Şirket avukatı temel olarak iki şekilde faaliyet göstermektedir. Birincisi 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesine göre Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş ...

Devamını Oku
separator

Müteahhitin Ayıptan Sorumluluğu

Ayıp malın tüketiciye teslim edilmesi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan hususların örnek ya da modele uygun olmaması ya da malın objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle ...

Devamını Oku
separator

Usulsüz Tebligat

Tebligat Nedir? Yazımızda tebligat ve usulsüz tebligat hususu detaylı şekilde ele alınacaktır. İlgili kişinin hukuksal ve yargılama süreci durumunu etkileyen veya bildiren yazı ve belgelerin tümüne tebligat ...

Devamını Oku
separator

Sıfır Aracın Ayıplı Çıkması

Uygulamada çok sık rastlanılmasa da sıfır aracın ayıplı çıkması gibi bir sorun ile karşı karşıya kalınmaktadır. Sıfır aracın ayıplı çıkmasına örnek verecek olursak, aracın kapısının değişmiş ...

Devamını Oku
separator

İsim – Soyisim Değişikliği Davası

İsim ve soy isim davası nedir? İsim ve soy isim davası, kişinin kendi isim veya soy isminden memnun olmaması veya haklı bir sebeple isim veya soy ismini değiştirmek istemesi ile açılacak davadır. Bir kimse haklı ...

Devamını Oku
separator

Fazla Ödenen Kira Bedelinin İadesi

KONUT KİRALARINDA %25’LİK KİRA ARTIŞ SINIRLAMASINI AŞAN ÖDEMELERİNİN İADESİ MÜMKÜN MÜ? Ülkemizdeki enflasyona bağlı olarak sürekli değişen şartlar neticesinde kira artışlarına yönelik tedbirler ...

Devamını Oku
separator

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

Konutta İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davasının Şartları Nelerdir? Türk Borçlar Kanunu’na göre; kira sözleşmesi akdedilen konutun kullanma ihtiyacının olması, ihtiyacın samimi ve zorunlu olması, davanın ...

Devamını Oku
separator

İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku avukatı işçilerin işverenle olan davalarını yürüten ve iş davaları alanında uzmanlaşmış avukatlardır. SGK’ya kayıtlı olarak bir işveren bünyesinde çalışan tüm kişiler hangi pozisyonda ...

Devamını Oku
separator

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatı

Av. Mesut Kavak ve ekibindeki avukatlar her yıl birçok anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası yürütmektedir. Hukuk büromuz tüm Türkiye’de boşanma davaları alanında hizmet vermektedir. Anlaşmalı boşanma ...

Devamını Oku
separator

Kentsel Dönüşüm Tapu Harç İadesi Nasıl Alınır?

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile birlikte afet riski altındaki birçok bina yıkılarak daha güvenli binalar inşa edilmeye başlanmıştır. Afet riski taşıyan ...

Devamını Oku
separator

Korsan Taksi İtiraz Dilekçesi

Turizm veya taşımacılık şirketi adına kayıtlı olmayan veya taksi plakasına kayıtlı bulunmayan binek araçlarla yapılan yolcu taşımacılığı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı olarak ...

Devamını Oku
separator

İş Davası Nerede Açılır?

İşten ayrılan kişiler, daha önce çalıştıkları işverene karşı açacakları davaları iş hukuku avukatı ile takip ettirebilecekleri gibi bizzat kendileri de açabileceklerdir. Bu nedenle de bazı sorular sık ...

Devamını Oku
separator

Fazla Mesai Alacağında Faiz Tarihi

İş davaları açıldıktan sonra ortalama bir yıl gibi bir sürede sonuçlanmaktadır. Bazen işçiler işten çıkar çıkmaz dava açmaktadır. Bu durumda kayda değer bir faiz kaybı ortaya çıkmamaktadır. Ancak bazı ...

Devamını Oku
separator

İş Davası Avukatı

Bir işveren bünyesinde SGK’ya kayıtlı olarak çalışan tüm kişiler hangi pozisyonda olduğuna bakılmaksızın İş Kanunu açısından işçi olarak kabul edilmektedir. Örneğin üretim yapan bir fabrikadaki ...

Devamını Oku
separator

Korsan Taksi Cezası ve İtirazı

Herhangi bir turizm veya taşımacılık şirketi adına kayıtlı olmayan veya taksi plakasına kayıtlı bulunmayan binek araçlarla yapılan yolcu taşımacılığı korsan taksi faaliyeti olarak kabul edilmektedir. Bu ...

Devamını Oku
separator

İş Kazası Tazminat Hesaplama

İş kazasından kaynaklı tazminat hesaplanması oldukça karmaşık, teknik uzmanlık gerektiren bir alandır. İş kazasından kaynaklı maddi tazminat hesaplanmasında Yargıtay tarafından dikkate alınan hesaplama ...

Devamını Oku
separator

Şarta Bağlı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamak isteyen eşlerin protokole yazdıkları bazı maddeler mahkemeler tarafından kabul görmemekte ve anlaşmalı boşanma süreci uzayabilmektedir. Türk Medeni Kanunu uyarınca ...

Devamını Oku
separator

İş Kazası Davasında Yetkili Mahkeme

İşyerinde kazası geçiren işçiler veya işçinin vefatı durumunda yakınları, iş kazası davasının nerede açılacağı konusunda ikilemde kalmaktadır. İş Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu işçiye veya işçi ...

Devamını Oku
separator

İş Kazası Tazminat Davası Avukatı

Bir işçinin işyerinde geçirdiği kaza nedeniyle yaralanması veya ölümüyle sonuçlanan iş kazaları nedeniyle açılan tazminat davaları gerek mahkeme gerekse de SGK kısmındaki süreçlerin takibi ile teknik bilgi ...

Devamını Oku
separator

İş Kazasından Kaynaklı Maddi Manevi Tazminat Davası

İş Kazası Nedir? Bir işçinin yaralanmasıyla veya vefat etmesiyle sona eren ve iş kazası olarak dile getirdiğimiz durumları, Türk Hukuku’nda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesi ...

Devamını Oku
separator

İhtiyari Arabuluculuk

6325 sayılı Arabuluculuk Kanunu’nun zorunlu kılmadığı hususlarda da taraflar ihtiyari olarak arabuluculuk sürecini işletebileceklerdir. Taraflar birlikte belirleyecekleri bir arabulucu ile ihtiyari arabuluculuk ...

Devamını Oku
separator

Zorunlu ve İhtiyari Arabuluculuk

Arabuluculuk Nedir? 6325 sayılı Arabuluculuk Kanunu ile hayatımıza giren arabuluculuk müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini ...

Devamını Oku
separator

Zorunlu Şirket Avukatlığı 2024

Ofisimiz zorunlu şirket avukatlığı kapsamında Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku alanında uzmanlık düzeyinde faaliyet göstermekte olup, şirketlerin avukatlık ve danışmanlık hizmeti ...

Devamını Oku
separator

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesine göre Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye ...

Devamını Oku
separator

Boşanma Avukatı İstanbul

Av. Mesut Kavak ve ekibindeki avukatlar her yıl birçok anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası yürütmektedir. Av. Mesut Kavak’a ait hukuk bürosu İstanbul’da faaliyet göstermektedir ve İstanbul’un ...

Devamını Oku
separator

Ümraniye Boşanma Avukatı

Av. Mesut Kavak ve ekibindeki avukatlar her yıl birçok anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası yürütmektedir. Av. Mesut Kavak’a ait hukuk bürosu İstanbul’da faaliyet göstermektedir ve İstanbul’un ...

Devamını Oku
separator

Üsküdar Boşanma Avukatı

Av. Mesut Kavak ve ekibindeki avukatlar her yıl birçok anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası yürütmektedir. Av. Mesut Kavak’a ait hukuk bürosu İstanbul’da faaliyet göstermektedir ve İstanbul’un ...

Devamını Oku
separator

2024 ÖTV’siz Araç Limiti Ne Kadar?

%90 ve üzeri engelli yada hasta kişiler adına vasisi tarafından ÖTV’siz araç alımına ilişkin üst limit Özel Tüketim Vergisi (II)  Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair ...

Devamını Oku
separator

Kadıköy Boşanma Avukatı

Av. Mesut Kavak ve ekibindeki avukatlar her yıl birçok anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası yürütmektedir. Av. Mesut Kavak’a ait hukuk bürosu İstanbul’da faaliyet göstermektedir ve İstanbul’un ...

Devamını Oku
separator

Vasi Araç Alımı Ek Karar Dilekçesi

Engelli yada hasta olması sebebiyle mahkeme tarafından kısıtlanan ve kendisine vasi atanan kişilerin, hastane raporuyla tespit edilmiş engellilik oranı %90 ve üzerindeyse Özel Tüketim Vergisi’nden muaf bir ...

Devamını Oku
separator

Muris Muvazaasında Mal Kaçırma Kastı

Muris muvazaası yada diğer adıyla mirastan mal kaçırma davalarında mahkemelerin davayı çözümlemekteki temel çıkış noktası vefat eden kişinin yani murisin mirastan mal kaçırma amacıyla hareket edip ...

Devamını Oku
separator

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası)

Halk arasında bilinen adıyla mirastan mal kaçırma davaları, hukuk sistemimizde muris muvazaası davaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Muris muvazaası yada mirastan mal kaçırma davaları uzun yıllar süren, ...

Devamını Oku
separator

Vasinin Görevleri ve Yetkileri

Türk Medeni Kanunu vesayet kurumunu ve atanacak vasinin yasal yükümlülerini detaylı bir şekilde düzenlemiştir. Bu yazımızda vasinin görevlerini inceleyeceğiz. Vasilikle ilgili genel bir bilgi edinmek istiyorsanız ...

Devamını Oku
separator

Vasilik Nedir? Vasi Tayini Nasıl Olur?

Vesayet Nedir? Velayet altında bulunmayan küçükler ile aşağıda belirttiğimiz özel sebepleri nedeniyle kendi işlerini göremeyen yada görmesinde sakınca bulunan kişilerin özellikle maddi menfaatlerinin korunması ...

Devamını Oku
separator

Ek 2/3 Trafikten Men İşlemine İtiraz

Turizm taşımacılığı alanında faaliyet gösteren şirketler adına kayıtlı olan midibüs ve otobüslere izinsiz/ruhsatsız yolcu taşımacılığı yapıldığı gerekçesiyle idari para cezası ile araç trafikten ...

Devamını Oku
separator

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar başlıklı bölümünde yer alan 299. Maddede Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu düzenlenmektedir. T.C. ...

Devamını Oku
separator

Sosyal Medyadan Hakaret Cezası

Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde şerefe karşı işlenen suçlar arasında düzenlenmektedir. Hakaret suçu kanuni düzenlemeye göre bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek ...

Devamını Oku
separator

Hakaret Suçu Şartları ve Cezası

Hakaret Suçu Nedir? Türk Ceza Kanunu’nda şerefe karşı suçlar arasında bulunan hakaret suçu TCK’nın 125. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre hakaret suçu; Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını ...

Devamını Oku
separator

Konutun Geç Teslimi Kira Kaybı Davası

Büyük inşaat projeleri başta olmak üzere birçok inşaat projesinde yüklenici inşaat şirketleri, sözleşmede taahhüt ettikleri tarihte konutları mal sahiplerine teslim edememektedir. Bu durum özellikle ...

Devamını Oku
separator

İş Davası Nasıl Açılır?

Bir işverene bağlı olarak SGK’lı çalışan herkes İş Kanunu’na göre işçi olarak tanımlanmaktadır. Çalıştığınız işyerindeki genel müdür bile İş Hukuku’na göre bir işçi kabul ...

Devamını Oku
separator

İflasın Açıklanmasından Sonraki Süreç ve İşlemler

MÜFLİS (BORÇLU) BAKIMINDAN SONUÇLARI ; İflâsın açılması ile müflisin haczedilen mal ve hakları bir topluluk oluşturur ve buna iflâs masası denir. Müflisin iflâs masasına giren malları ve hakları ...

Devamını Oku
separator

Boşanma Davasında Tanıma ve Tenfiz

Tanıma ve Tenfiz Ne Demektir? Bir devletin yargı faaliyetleri sonucunda verilen mahkeme kararlarının Türkiye Cumhuriyeti bakımından icra edilebilmesi, kesin hüküm oluşturması veya kesin delil oluşturması için ...

Devamını Oku
separator

Boşanma Davasında Ortak Velayet

Ortak Velayet Ne Demektir? Ortak velayet boşanma sonrasında ebeveynlerin çocuğun bakımı, eğitimi, korunması üzerine yani çocuğun geleceğini ve gelişimini etkileyebilecek konularda birlikte karar vermelerinin ...

Devamını Oku
separator

VERBİS ve KVKK Uyum Süreci

6698 Sayılı Kişisel Veriler Korunması Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile 50’den fazla çalışanı olan yada tamamlanan yılda 25 milyondan fazla aktif bilanço büyüklüğüne sahip şirketlerin Veri Sorumluları ...

Devamını Oku
separator

İkinci El Araçlarda Ayıp

Ülkemizde her gün binlerce ikinci el araç alınıp satılmaktadır. Her ne kadar son yıllarda ekspertiz kavramı hayatımıza girse bile bazen kötüniyetli kişiler, bazen de gerçekten bilgi sahibi olmayan kişiler ...

Devamını Oku
separator

Kıdem Tazminatı Davası

KIDEM TAZMİNATI NEDİR? Kıdem tazminatı, kanunda belirtilen fesih durumlarında işçinin en az bir senelik kıdeme olması veya işçinin ölümü durumunda yasal mirasçılarına işveren tarafından ödenmesi gereken ...

Devamını Oku
separator

İşe İade Davası Şartları ve Sonuçları

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin ...

Devamını Oku
separator

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Çocuk İçin Nafaka İstenebilir mi?

Anlaşmalı boşanma davası sırasında hazırlanan protokolde müşterek çocuk lehine iştirak nafakası talep edilmemişse ileride böyle bir talepte bulunulup bulunulamayacağı da boşanmış çiftler tarafından ...

Devamını Oku
separator

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eşlerin şartlarını kendilerinin belirlediği çocuğun velayeti, nafaka, malların paylaşımı, çocukla kişisel ilişkilerin düzenlenmesi gibi hususların belirlendiği bir boşanma protokolü hazırlanması ve bu ...

Devamını Oku
separator

Fazla Mesai Davası Nedir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesine göre haftalık çalışma saati 45 saat olarak belirlenmiştir. İşçi ve işveren tarafından aksi kararlaştırılmamışsa bu süre çalışılan günlere eşit olarak ...

Devamını Oku
separator

KAMULAŞTIRMA VE DEĞER TESPİTİ

KAMULAŞTIRMA NEDİR? T.C. Anayasası’nın 46. maddesine göre; Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan ...

Devamını Oku
separator

VERBİS Kaydı Nasıl Yapılır?

6698 Sayılı Kişisel Veriler Korunması Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile 50’den fazla çalışanı olan yada tamamlanan yılda 25 milyondan fazla aktif bilanço büyüklüğüne sahip şirketlerin Veri Sorumluları ...

Devamını Oku
separator

İşletme Belgesiz Seyahat Acentalığı ve Ceza Davası

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile bu kanuna bağlı mevzuata göre ülkemizde tur, paket tur, otel satışı gibi ticari faaliyetler seyahat acentalarına münhasır faaliyetler ...

Devamını Oku
separator

Konut ve İş Yeri Tahliye Davası

Hukukumuzda kira sözleşmesi ve buna bağlı olarak kiralanan konutun veya iş yerinin tahliyesi 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kanuna göre barınma ihtiyacını karşılayan her türlü yer konut ...

Devamını Oku
separator

Gayrimenkul Alarak Türk Vatandaşlığı Kazanmak

Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre yabancı uyruklu gerçek kişilere 250.000 ABD doları ve üzeri değerde bir gayrimenkul satın almaları halinde istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanma hakkı tanınmaktadır. ...

Devamını Oku
separator

Yatırım ile Türk Vatandaşlığı Kazanılması

Yatırım ile Türk Vatandaşlığı kazanmak istisnai vatandaşlık edinimi olarak kabul edilmektedir. 18 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemelere göre istisnai vatandaşlık kazanmak için ...

Devamını Oku
separator

الأسئلة المتداولة حول شراء عقار للحصول على الجنسية التركية

1- هل من الممكن بيع العقار قبل 3 سنوات؟ يتم اتخاذ الإجراءات وفقاً للاستجابة التي يتم تلقيها من مديرية التعداد والمواطنة ...

Devamını Oku
separator

الحصول على العقارات من أجل المواطنة في تركيا

يعتبر اكتساب العقارات للحصول على الجنسية في تركيا الطريقة المفضلة لدى الأجانب. إذا كنت ترغب في الحصول على الجنسية التركية ...

Devamını Oku
separator

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار

أصبح الحصول على الجنسية التركية أسهل من خلال الاستثمار منذ عام 2018. إذا كنت ترغب في الحصول على الجنسية التركية من خلال ...

Devamını Oku
separator

FAQ About Buying Property For Turkish Citizenship

1- Is it possible the sold property before 3 years? Action shall be taken according to the response to be received from the Provincial Directorate of Census and Citizenship. 2- Can I apply through a proxy for property ...

Devamını Oku
separator

Property Acquisition for Citizenship in Turkey

Property acquisition for citizenship in Turkey is most preferred way by foreigners. If you want to obtaine Turkish citizenship by property investment you should follow these steps: First of all please consider that “being a ...

Devamını Oku
separator

Turkish Citizenship By Investment

Obtaining Turkish Citizenship made easier by investing since 2018. If you want to obtain Turkish citizenship by investing, you can choose one of the following ways: Investment Choices for Foreign Investors in Turkey Acquiring ...

Devamını Oku
separator

SGK Dul Yetim Aylığı Şartları

Ölüm aylığı ölen sigortalı kişinin eşine, çocuklarına, anne ve babasına bağlanabilir. Ölüm aylığı halk arasında dul aylığı, yetim aylığı gibi isimlerle de bilinmektedir. Bu yazımızda ölüm ...

Devamını Oku
separator

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

Yazılarımızda belirttiğimiz gibi anlaşmalı boşanma davalarında taraflar anlaştıkları konuları bir protokol haline getirip anlaşmalı boşanma protokolüyle birlikte aile mahkemesine başvurarak dava ...

Devamını Oku
separator

İş Yerinde Beyin Kanaması İş Kazası Mıdır?

İŞ YERİNDE BEYİN KANAMASI İŞ KAZASI MIDIR? İşçi çalıştığı esnada yada iş yeri tarafından tahsis edilen konaklama, dinlenme alanlarında yani iş sahası içerisinde beyin kanaması geçirmiş olması iş ...

Devamını Oku
separator

İş Kazası Nedir? İş Kazasında Tazminat

Bir işçinin yaralanmasıyla veya vefat etmesiyle sona eren ve iş kazası olarak dile getirdiğimiz durumları, Türk Hukuku’nda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesi ...

Devamını Oku
separator

İş Yerinde Kalp Krizi İş Kazası Mı?

İŞ KAZASI NEDİR? Hukukumuzda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesine göre iş kazası; Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte ...

Devamını Oku
separator

CORONA VİRÜS İŞ KAZASI MIDIR? İŞVERENİN SORUMLULUĞU NEDİR?

Corona virüs olarak bilinen COVID-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük etkiler yarattı. Corona virüsün günlük hayatımıza etkileriyle birlikte iş hayatımızda yarattığı etki de çok ...

Devamını Oku
separator

Boşanma Davasına Katılmak Zorunlu Mudur?

Boşanmak isteyenlerin merak ettiği sorulardan biri de mahkemeye katılıp katılmayacakları konusudur. Bu  soruyu anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davasına göre cevaplandırmak faydalı olacaktır: ...

Devamını Oku
separator

CORONA VİRÜS NEDENİYLE DÜĞÜN İPTALİ VE PARA İADESİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 virüsü, bu süreçten önce kurulmuş olan sözleşmelerin geçerliliğine de etki etmektedir. Salgından en ...

Devamını Oku
separator

ANLAŞMALI BOŞANMADAN VAZGEÇİLEBİLİR Mİ?

Eşler, anlaşmalı boşanmanın şartlarını taşımaları halinde anlaşma yönündeki iradelerini belirleyecekleri anlaşmalı boşanma protokolü ile birlikte mahkemeye başvurarak anlaşmalı boşanma davası ...

Devamını Oku
separator

KEFİLİN HAKLARI VE ASIL BORÇLUYA RÜCU

KEFİLİN HAKLARI, RÜCU VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ Kefalet sözleşmesi kişisel bir teminat sözleşmesidir ve kefil, asıl borçlunun borcunu alacaklıya karşı ifa edememesi tehlikesini kişisel olarak ...

Devamını Oku
separator

MÜTESELSİL KEFALET VE KEFİLİN SORUMLULUĞU

MÜTESELSİL KEFALET NE DEMEKTİR? Türk Borçlar Kanunu’na ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre; Asıl borçlunun borcunu ödemede gecikmesi, alacaklı tarafından borçluya gönderilen ihtarın ...

Devamını Oku
separator

KEFALET NEDİR? KEFALETİN ŞEKİL ŞARTLARI NELERDİR?

KEFALET SÖZLEŞMESİ NEDİR? Kefalet sözleşmesi, bir borcun ödenmesinin garanti altına alınması için kefil olan kişinin alacaklıya karşı borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu ...

Devamını Oku
separator

İCRA TAKİBİNDE DAYANAK BELGE BULUNMAMASI

İCRA TAKİBİ EKİNDE DAYANAK BELGE SURETLERİNİN TEBLİĞİ ZORUNLU MUDUR? İİK’nun 58/3. maddesi gereğince; alacak bir belgeye dayanmakta ise, belge aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik ...

Devamını Oku
separator

CORONA VİRÜS SÜRECİNDE İŞYERLERİNDE KİRA ÖDENECEK Mİ?

CORONA VİRÜSÜN KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ Dünyada ve tabiki ülkemizde hızlı bir şekilde yayılan corona virüsü insan sağlığının yanı sıra sosyal ve ekonomik hayatı da büyük ölçüde etkiledi. Sosyal ...

Devamını Oku
separator

Corona Virüs Nedeniyle Tur İptali

Son yıllarda hızla artan yurtiçi ve yurtdışı hareketleri corona virüs salgını ile önemli bir sorun haline geldi. Birçoğumuz yurtiçi-yurtdışı seyahat planlarımızı aylar öncesinden planlıyor, tur ...

Devamını Oku
separator

Eşin Özel Günlerde Sürekli Yalnız Bırakılması Boşanma Sebebidir

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas No:2015/20218 Karar No:2016/13513 Özet: Davalı-karşı davacı kadının mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışları yanında, davacı-karşı davalı erkeğin de ...

Devamını Oku
separator

Seyahat Acentası Kuruluşu İşlemleri

SEYAHAT ACENTASI KURULUŞ İŞLEMLERİ NELERDİR? DİKKAT! İŞLETME BELGESİ DÜZENLENMEDEN SEYAHAT ACENTALIĞI FAALİYETİ KANUNA AYKIRIDIR. HAKKINIZDA YASAL İŞLEM YAPILABİLİR. Seyahat acentası kuruluş işlemlerinin ...

Devamını Oku
separator

Seyahat Acentası Kuruluş Belgeleri Nelerdir?

SEYAHAT ACENTASI KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BELGELER: Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler öncelikle T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yaparak acenta unvanı için isim onayı ...

Devamını Oku
separator

KVKK VE VERBİS KAYDI NEDİR?

VERBİS KAYDI İÇİN SON GÜN 31.12.2019 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş ancak veri sorumluları açısından kanuni yükümlülüklerin daha sonra ...

Devamını Oku
separator

Tanıma ve Tenfiz Nedir? Nasıl Yapılır?

Tanıma ve Tenfiz Nedir? Yabancı bir ülkenin mahkemesi tarafından verilmiş kararın o ülke dışında kabul edilmesi, hüküm ve sonuç doğurması işlemlerine tanıma ve tenfiz denir. Yabancı ülke mahkeme ...

Devamını Oku
separator

Evlilik Sözleşmesi Nedir? Nasıl Yapılır?

Evlilik Sözleşmesi Nedir? 2002 yılında yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu ile birlikte çiftler evlilik sözleşmesi imzalayarak evlendikten sonra kişisel mallarının hangi mal rejimine tabi olacağına dair tercih ...

Devamını Oku
separator

Havayollarının Seyahat Acentalarına Karşı Haksız Rekabeti

İnternetin hepimizin cebine kadar girdiği günümüzde havayolu bilet satışlarının büyük bir kısmı halen seyahat acentaları tarafından yapılmaktadır. Buna rağmen başta THY olmak üzere havayolu şirketleri ...

Devamını Oku
separator

Boşanma Sebepleri

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma davası açabilmek için kanunen geçerli olan sebepler özel ve genel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılmaktadır: Genel Boşanma Sebepleri: Evlilik birliğinden ...

Devamını Oku
separator

Eşin Mallarına Tedbir Konulabilir mi?

Boşanma sürecindeki çiftlerin en çok merak ettiği konulardan biri de boşanma davası açmadan önce eşlerinin malvarlığı üzerinde tedbir uygulanıp uygulanmayacağıdır. Türk Medeni Kanunu’nda  ailenin ...

Devamını Oku
separator

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları

Anlaşmalı boşanma davası boşanmak isteyen çiftler kendi aralarında ve şartlarını kendilerinin belirlediği çocuğun velayeti, nafaka, malların paylaşımı, çocukla kişisel ilişkilerin düzenlenmesi gibi ...

Devamını Oku
separator

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Evliliği anlaşmalı boşanma davası ile sonlandırmak isteyen çiftler kendi aralarında ve şartlarını kendilerinin belirlemektedirler. Anlaşmalı boşanma davası için bir boşanma protokolü hazırlanması ...

Devamını Oku
separator

Ünlü işadamı eşinden boşandı – Hürriyet

Devamını Oku
separator

Devamını Oku
separator

Devamını Oku
separator

Devamını Oku
separator

Ulusoy Ailesi’nden itibar davası – Sabah Gazetesi

Devamını Oku
separator

Ulusoy’dan tazminat davası – Turizmin Sesi

Devamını Oku
separator

Bankaların Haksız Tahsil Ettiği Kartel Faizi Bedellerinin İadesi

REKABET KURUMU KARARI VE DAVA SÜRECİ: 12 banka tarafından 21/08/2007 ile 22/09/2011 tarihleri arasında mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri bakımından fiyat(faiz oranı) tespit etmek suretiyle Rekabet Kanunu’nun ...

Devamını Oku
separator

Boşanma Davalarında Sık Sorulan Sorular

BOŞANMA DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR? Aile Mahkemeleri boşanma davalarına bakmakla görevlidir. Çekişmeli boşanma davaları eşlerden birisinin yerleşim yeri Mahkemesi ya da eşlerin son altı aydaki ikametgah ...

Devamını Oku
separator

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği’nin Getirdiği Yenilikler

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 15/07/2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. ...

Devamını Oku
separator

TOPLU İŞ HUKUKUNDA PROFESYONEL FUTBOLCU

TOPLU İŞ HUKUKU VE KAVRAMLARI Toplu İş Hukuku, İş Hukukunun, işçi kuruluşlarıyla işveren veya işveren kuruluşları arasında ortaya çıkan toplu pazarlık konularını ve toplu iş eylemlerini ele alan bir ...

Devamını Oku
separator


separator