Biz Sizi Arayalım

divider

Sosyal Medyadan Hakaret Cezası

separator

Sosyal Medyadan Hakaret Cezası

/ 2 Comments /

Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde şerefe karşı işlenen suçlar arasında düzenlenmektedir. Hakaret suçu kanuni düzenlemeye göre bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak olarak tanımlanmaktadır.

Son 10 yıla kadar genellikle yüz yüze veya yazılı/görsel basın vasıtasıyla işlendiği görülen hakaret suçu, internet kullanımının ve sosyal medya ağlarının yaygınlaşmasıyla sosyal medya üzerinden de sıkça işlenir hale gelmiştir.

Hakaret suçu, şartları ve cezası ile ilgili detaylı bilgi edinmek isterseniz aşağıdaki görsele tıklayabilirsiniz.

Sosyal Medyada Hakaret Suç mu?

Yukarıda genel hatlarıyla değindiğimiz gibi Türk Ceza Kanunu sosyal medya diye bir ayrım yapmıyor ve bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek sözleri veya iletileri hakaret suçu niteliğinde kabul etmektedir.

Örneğin bir Instagram hesabından paylaşılan bir hikayede görüntülü veya sesli şekilde bu suç işlenebilir. Veya Twitter hesabından atılan tweet ile yazılı bir biçimde hakaret suçu oluşabilmektedir.

Cumhurbaşkanına Karşı Hakaret Suçu

Yazımızda bahsettiğimiz hakaret suçu, kişilere karşı işlenen suçlar arasında düzenlenmiştir. Ancak hakaret suçunun cumhurbaşkanına karşı işlenmiş olması ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.

T.C. Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı devletin başıdır ve bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder. Bu nedenledir ki Cumhurbaşkanına Hakaret suçu, kişilere ve şerefe karşı suçlar içerisinde değil Devlete karşı işlenmiş suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Böylece devleti temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığının korunması amaçlanmıştır. Devlete karşı işlenen suçlardan bir kısmının gerçek mağdurunun makamı temsil eden gerçek kişidir. Ancak devlete ilişkin hukuki yararın korunması, kişiye nazaran daha üstün tutulmuştur.

TCK’nın 299. maddesinde düzenlenmiş olan cumhurbaşkanına hakaret suçuyla ilgili yazımızı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

Sosyal Medyadaki Hakaret Nereye Şikayet Edilir?

Sosyal medyada hakkınızda tespit ettiğiniz hakaret içerikli paylaşımları Cumhuriyet Başsavcılıklarına hakaret davası şikayet dilekçesi ile bildirebilirsiniz.

Hakaret Suçunun Sosyal Medyada İşlenmesinin Cezaya Etkisi

Hakaret suçunda genel olarak belirlenmiş ceza üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası olarak belirlenmiştir. Sosyal medya siteleri veya uygulamaları üzerinden paylaşılan gönderilerin milyonlarca kişiye ulaşması da suçun alenen işlenmesine sebep olmaktadır. Kanun koyucu hakaret suçunun alenen işlenmesi halini TCK m.125/4 de düzenlemiştir. Maddeye göre hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır. Yani hakaret suçunun sosyal medya vasıtası ile işlenmesi suçu ağırlaştırıcı niteliktedir.

Sosyal Medyada Hakareti Şikayet Süresi

Sosyal medyadan hakaret davasında şikayet süresi suça konu fiilin öğrenilmesinden itibaren altı aydır. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakaret suçu hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunması gerekir. Aksi takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.

Sosyal Medyada Hakaret Suçunun Soruşturulması

Hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması suçun kamu görevlilerine karşı işlenmesi hali hariç şikayete bağlıdır. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi söz konusu sosyal mecralarda kişiler anonim olarak profil oluşturabilmektedir. Bu nedenle failin kimliğinin belirlenmesi konusunda problemler yaşanabilmektedir.

Söz konusu sosyal medya siteleri hakaret suçunun soruşturulması için kendilerine kolluk kuvvetlerince veya yargı mensuplarınca gönderilen IP adresinin paylaşılması taleplerini büyük bir dikkat ile incelemektedir. Şirket politikaları gereği, çok geniş bilgi paylaşımı talep edilen yani amaç ile talep edilen arasında makul bir oran bulunmayan ve çok acil bilgi paylaşımı gerektirmeyen (örneğin çocuklara karşı işlenen suçlar gibi) talepleri dikkate almamaktadır.

Söz konusu sosyal medya siteleri, hakaret içerikli gönderiyi eleştiri sınırları içerisinde incelemektedir. Eğer ifadenin eleştiri sınırını aşmadığını tespit ederse hesabın sahibi ve IP adresi ile ilgili bilgi paylaşımı yapmaz.

Eğer hakaret suçunun faili belirli veya belirlenebiliyorsa, sonradan silinme ihtimaline karşı  söz konusu hakaret içerikli paylaşımın ekran görüntüsü tarih belli olacak şekilde alınmalıdır. Ancak günümüzde teknolojinin bir hayli ilerlemesi nedeniyle ekran görüntüsü alınan gönderilerde bilgisayar programları ile bir takım oynamalar yapılabilmektedir. Böyle durumlarda mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ve alınan ekran görüntüsünün delil olarak kullanılmasında bir sorun ile karşılaşmamak için özel yöntemler mevcuttur. Noterler Birliğinin resmi internet sitesine girilerek e -tespit sistemi ile alınan ekran görüntüsüne hukuki dayanak sağlanabilir. Aynı zamanda bu yöntem ile gönderinin internet ortamından kaybolmasının da önüne geçilebilir.

Hakaret suçunun faili yada mağduruysanız hukuki destek için 0532 652 54 54 nolu telefondan yada iletişim sayfasındaki formu doldurarak bizimle irtibat kurabilirsiniz.

Av. Mesut Kavak

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
separator

Comments 02

Comments are closed

separator