Biz Sizi Arayalım

divider

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

separator

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

/ 0 Comments /

Konutta İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davasının Şartları Nelerdir?

Türk Borçlar Kanunu’na göre;

kira sözleşmesi akdedilen konutun kullanma ihtiyacının olması,

ihtiyacın samimi ve zorunlu olması,

davanın açılma sürelerine uygun açılması,

davayı kiraya veren taşınmaz malikinin açması

Bu şartların bir arada bulunduğu takdirde ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılabilecektir. Yazımızın devamında bu şartlar tek tek detaylandırılacaktır.

Konut ve işyeri tahliyeleri ile ilgili genel bilgilere ulaşmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Konutta İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Nasıl Açılabilir? 

Konutta ihtiyaç sebebiyle tahliye davasının açılabilmesi için ihtiyacın gerçek, somut ve zorunlu olması gerekir. Halen olmamış veya olması uzun süre sonra olacak ihtiyaçlar için ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılamaz. İhtiyaç hali, sadece dava açılırken değil dava devam ederken de olması gerekir. Yani sadece dava açma zamanında ihtiyaç sahibi olmanız yetmeyecek dava devam ederken de o ihtiyacın sürmesi gerekmektedir.

Bu ihtiyacın samimi olması gerekir. Kanun maddesinde ‘’Türk Borçlar Kanunu Madde 350- Kiraya veren, kira sözleşmesini; 1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.’’ ifadesi geçmektedir. Bu maddeye göre konutta ihtiyaç nedeniyle tahliye davasının açılması için samimi ve zorunlu bir ihtiyacın olması gerekir. Örneğin ev sahibinin de kiracı olması ve onun da tahliye tehlikesi altında olması samimi ve zorunlu bir ihtiyaçtır.

Konutta Tamir veya Yeniden İnşaat yapılacaksa Tahliye Davası Açılabilir mi? 

Türk Borçlar Kanunu madde 350. Maddesinde – Kiraya veren, kira sözleşmesini Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir hükmü geçmektedir.

Yani bir konutun yeniden inşası, imarı konutun neredeyse tümünü ilgilendiren bir onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekiyorsa ve bu süre zarfında konutun kullanımı imkansız hale geliyorsa kanun maddesinde belirlenen sürelere uyularak 1 ay içinde açılacak tahliye davası ile kiracı konuttan tahliye edilebilir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Ne Zaman Açılır?

Türk Borçlar Kanunu’nun 350/1-3 maddesi gereksinim nedeniyle tahliyeyi düzenlemiştir. Buna göre: ‘’belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.”

Konutta ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açmak isteyen kiralayanın sözleşmesi belirsiz süreli kira sözleşmesi ise yasal fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uyarak belirli süreli ise sözleşmenin sona erme süresi sonunda tahliye davası açılabilir. Dava bu süreler düşünülerek 1 ay içinde açılmalıdır. Aksi takdirde yeni fesih dönemi beklenir. Eğer bu bir ay içinde tahliye davası açılmaz ise dava usulden reddedilecektir. Böylelikle davayı açan kişi aleyhine vekâlet ücretine ve yargılama giderlerine katlanacaktır. Böyle bir durum yaşamamak için mutlaka avukata başvurunuz.

Konutta İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davasını Kimler Açabilir?

 Konutta ihtiyaç sebebiyle tahliye davasını, davaya konu taşınmazını yazılı veya sözlü olarak kiraya veren taşınmaz maliki açabilir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Konut için İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası sulh hukuk mahkemesinde açılır. Yani görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Tahliye davası konutun bulunduğu yerin bağlı olduğu adliyede açılır. Örneğin İstanbul Kartal’da bulunan bir konut için açılacak olan ihtiyaç sebebiyle tahliye davası İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Aksi halde davanın yetkisizlik veya görevsizlik nedeniyle reddine karar verilebilir.

Stj. Av. Emrullah Özalp

 

 

separator

No comments so far!

Comments are closed

separator