Biz Sizi Arayalım

divider

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

separator

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

/ 0 Comments /

Yazılarımızda belirttiğimiz gibi anlaşmalı boşanma davalarında taraflar anlaştıkları konuları bir protokol haline getirip anlaşmalı boşanma protokolüyle birlikte aile mahkemesine başvurarak dava açmaktadırlar. Peki anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka belirlenmesi zorunlu mudur?

Öncelikle nafaka ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapalım. Hukukumuzda nafaka iştirak ve yoksulluk nafakası olarak ikiye ayrılır:

Yoksulluk Nafakası:

Türk Medeni Kanununun 175. Maddesinde yer alan düzenlemeye göre boşanma sonucunda yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilecektir. Nafaka sadece kadınlara değil ekonomik gücü daha düşük olan erkeklere de bağlanabilir. Bu nafaka türüne yoksulluk nafakası adı verilir. Yoksulluk nafakasında esas olan taleple bağlılık ilkesidir. Yoksulluk nafakasından feragat eden tarafın, artık bir daha yoksulluk nafakası talep etme hakkı bulunmamaktadır.

Yoksulluk nafakası eşler içindir, çocuklar için talep edilemez.

İştirak Nafakası:

Türk Medeni Kanunu 182. Maddesinde düzenlenen iştirak nafakası ise velayetin hakkı kendisine bırakılmayan eş tarafından, ortak çocuğun veya birlikte evlat edinilen çocuğun yetiştirilme, barınma, beslenme, sağlık, bakım ve eğitim giderlerinin karşılanabilmesi için eşin sosyal ve ekonomik gücü oranında, çocuk adına velayetin kullanılması kendisine verilen eşe ödenen nafakadır.

İştirak nafakası çocukları ilgilendirdiği ve kamu düzeni ile ilgili olduğundan dolayı anlaşmalı olsun olmasın boşanma davalarında hakim tarafından re’sen dikkate alınır. Tarafların bu konudaki iradesi sınırlıdır. Ayrıca dava sürecinde ve sonrasında çocukların çıkarlarına aykırı olarak iştirak nafakasından feragat geçersizdir. İştirak nafakası belirlenirken hakim tarafından nafaka yükümlüsünün ekonomik durumu ve çocuğun gereksinimleri ile velayet sahibi kişinin de ekonomik durumu dikkate alınır.

İştirak nafakası çocuklar için talep edilir ve çocuğun nafaka hakkında feragat hukuken geçerli değildir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE NAFAKA GEREKLİ MİDİR?

Anlaşmalı boşanma protokolünde boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin düzenlemenin mutlaka bulunması gereklidir. Nafaka konusunda düzenleme bulunmaması yahut anlaşamama durumunda anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmemesi sonucuna sebep olabilir. Anlaşmalı boşanma protokolünde nafakaya ilişkin tüm hususlar ayrıntılı ve anlaşılabilir olarak düzenlenmek zorundadır. Boşanma protokolünün hazırlanması ve anlaşmalı boşanma sürecinin takibi için İstanbul’da boşanma avukatı alanında faaliyet gösteren hukuk büromuzdan destek alabilirsiniz.

Eşlerin birbirlerinden yoksulluk nafakası talepleri yoksa bu hususu protokolde ayrıntılı şekilde düzenlemek zorundadırlar. İştirak nafakası düzenlenirken de çocuğun hakları ve tarafların yükümlülüklerine uygun bir şekilde protokolde belirtilmelidir. Aksi durumda mahkemece, protokol uygun bulunmayabilir ve bu nedenle anlaşmalı boşanma davası reddedilebilir.

Anlaşmalı boşanmayla ilgili tüm yazılara ulaşmak için tıklayınız.

separator

No comments so far!

Comments are closed

separator