Biz Sizi Arayalım

divider

Hakkımızda

separator

NEDEN ADA AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK?

ADA Avukatlık&Danışmanlık Bürosu; İstanbul’da faaliyet gösterilen merkez ofis başta olmak üzere Ankara, Konya, Adana, Kocaeli ve Sakarya illerinde bulunan anlaşmalı büroları ile bünyesinde 15’in üzerinde avukat ile birçok yardımcı eleman barındırmaktadır.

Genç, dinamik, alanında tecrübeli ve yeniliklere açık kadromuzla hizmetinizdeyiz.

ADA Avukatlık&Danışmanlık Bürosu olarak öncelikli amacımız Müvekkillerimizin karşı karşıya kalabilecekleri hukuki ihtilafları henüz ortaya çıkmadan engellemektir. Bununla birlikte ortaya çıkmış ihtilafları ise sulh yoluyla çözüme kavuşturarak en etkin şekilde lehe sonuca ulaşmayı amaçlamak da büromuzun temel prensiplerindendir.

Sulh yoluyla çözüme kavuşturulamayan ihtilafların mahkemeye intikal etmesi durumunda ise yapılması gereken tüm stratejik hamleler alanında uzman Avukat kadromuz tarafından sizin adınıza yerine getirilmektedir.

DAVA TAKİPLERİ

Davaya konu uyuşmazlığınızın çözüme ulaşabilmek amacıyla izlenecek yol haritasının ortaya konulması birinci önceliğimizdir. Bu bağlamda vakıanın ortaya konulması, delillerin tasnifi ile birlikte çözüm odaklı hukuki durumun ortaya konulması savunma için gerekli stratejinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

ADA Avukatlık ve Danışmanlık bünyesindeki uzman kadromuzla somut olaylar özelinde yapılan hukuki değerlendirmeler ışığında menfaatlerinize uygun çözümler üretilmektedir.

Dava yoluna gidilmesi halinde önceliğimiz; delillerin değerlendirilmesi, gerektiği takdirde idari başvuruların yapılması, kısacası etkin şekilde dava hazırlık aşamalarının tamamlanmasıdır.  Hazırlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından davaya ilişkin tüm takip işlemleri eksiksizce yerine getirilmekte ve menfaatleriniz uyarınca netice odaklı sonuçlandırılmaktadır. Davanın sonuçlanmasıyla birlikte gerektiği takdirde temyiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi, mahkeme ilamının neticelerinin sonuç doğurması için yapılması gereken tüm tamamlayıcı işlemler yine ADA Avukatlık ve Danışmanlık bünyesince takip edilmektedir. ADA Avukatlık ve Danışmanlık bünyesindeki uzman kadroyla uyuşmazlıklarınız özelinde sonuca yönelik her ihtimali değerlendirmek, en etkin çözümü üretmek için sizlerin yanında ve hizmetinizdedir.

İCRA TAKİPLERİ

Ada Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu olarak, gerçek ve tüzel kişi müvekkillerin İcra ve İflas Kanunu’ndan doğan her türlü uyuşmazlıklarında, genç ve dinamik kadromuzla hızlı ve etkin hukuki çözümler üretiyoruz.

Bu kapsamda, İcra hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, icra takiplerinin başlatılması ve daha sonraki aşamalar olan taşınır ve taşınmaz haczi, haczedilen malların satışı, ihtiyati haciz, taşınır rehni, temlik, ipotek gibi işlemlerle ve bu işlemlerden doğan menfi tespit davaları, istirdat davaları, istihkak davaları ile itirazın iptali ve kaldırılması davalarının takibi ve sonuçlandırılması hizmetlerini sunmaktayız.

HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ADA Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu olarak birçok şirkete, derneğe ve meslek birliğine faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak yada 3. kişilerle kuracakları ilişkilerde hukuki koruma sağlamak amacıyla danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Müvekkil portföyümüzün önemli bir kısmını sermaye şirketleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda Müvekkil Şirketlerin idari yapılanmasının hukuka uygunluğunun sağlanması, işe alma/işten çıkarma süreçlerinin yürütülmesi, 3. kişi yada kuruluşlarla akdedilecek sözleşmelerin hazırlanması yada mevcut sözleşmelerin yorumlanması ve revize edilmesi, gerektiğinde toplantılara iştirak edilmesi yada ofisimizde toplantılara ev sahipliği yapılması Müvekkillerimize sunduğumuz hukuki danışmanlık hizmetlerinin yalnızca bir kısmını oluşturmaktadır.

Tüm bu süreçlerle birlikte ileride davaya yada icra takibine konu olabilecek olası uyuşmazlıkların Müvekkile bildirilmesi ve sulh yolu ile çözülmesi de danışmanlık hizmetlerimizin arasında yer almaktadır. Bununla birlikte yasal mercilere yansımış uyuşmazlıkların, bu süre zarfında mümkünse arabuluculuk ile sona erdirilmesi ve Müvekkilimizin olası aleyhe sonuçlardan mümkün olduğu kadar uzak tutulması danışmanlık hizmetlerimiz kapsamındadır.

Özellikle turizm sektöründe birçok tanınmış tur operatörüne, seyahat acentasına, otele ve meslek birliğine danışmanlık yapan Ofisimiz;

Her bir Müvekkilimizin hukuki ihtiyaçlarını özel olarak dikkate almakta ve gerek duyulan tüm zamanlarda birebir danışmanlık hizmeti vermektedir.

ARABULUCULUK HİZMETLERİ

ADA Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu kurucusu Av. Mesut KAVAK, T.C. Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak 8902 sicil numarasıyla arabuluculuk faaliyetleri de yürütmektedir. Hukuk Büromuzun toplantı salonunda gerek zorunlu gerek ihtiyari arabuluculuk hizmetleriyle tarafların dostane bir şekilde çözüme kavuşması sağlanmakta ve mahkemelerin iş yükünün azaltılmasına çaba gösterilmektedir.


separator