Biz Sizi Arayalım

divider

Fazla Mesai Davası Nedir?

separator

Fazla Mesai Davası Nedir?

/ 6 Comments /

4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesine göre haftalık çalışma saati 45 saat olarak belirlenmiştir. İşçi ve işveren tarafından aksi kararlaştırılmamışsa bu süre çalışılan günlere eşit olarak bölünecektir. Taraflar ne şekilde anlaşırsa anlaşsın 45 saati aşan çalışmalar yine İş Kanunu’nun 41. maddesine göre fazla çalışma (fazla mesai) olarak tanımlanmaktadır.

Fazla mesai ücretinin alacağı için açılan davalara da fazla mesai davası denmektedir. Fazla mesai alacağı davası açabilmek için öncelikle arabulucuya başvurmak bir dava şartıdır. Arabuluculuğa başvurmadan dava açmak mümkün değildir.

FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADARDIR?

Her işçinin çalışmasına karşılık aldığı ücreti fazla mesai ücreti hesaplamasında esas olacaktır. Bu nedenle de her işçinin fazla mesai ücreti birbirinden farklı olacaktır. İşçilik alacakları alanında uzman bir işçi davası avukatı ile çalışmanız halinde, davanın sonunda alacağınız yaklaşık ücreti davadan önce öğrenebilirsiniz.

İş Kanunu’nun 41. maddesine göre 45 saatten fazla çalışma yapılan iş yerlerinde fazla mesai ücreti normal ücretin %50 fazlası olarak hesaplanacaktır. 45 saatten daha az çalışma yapılan yerlerde ise normal ücretin %25 fazlası esas alınarak fazla mesai ücreti hesaplanmaktadır.

FAZLA MESAİ NASIL HESAPLANIR?

Fazla mesai ücreti hesaplaması şu şekilde yapılacaktır;

İşçinin maaşının 2700TL olduğunu ve haftalık 15 saat fazla mesai yaptığını varsayalım:

Günlüğü 90TL, saatliği 12TL olacaktır. Buna göre işçinin saatlik fazla mesai ücreti yüzde 50 fazla hesaplanacağından saatlik 18TL olarak belirlenecektir. Bu örnekte haftalık 15 saat fazla mesai yapan işçinin aylık 1080TL, yıllık 12.960TL fazla mesai alacağı olacaktır.

FAZLA MESAİDE FAİZ ORANI VE TARİHİ

Fazla mesai alacakları da dahil olmak üzere İş Kanunu’ndan kaynaklı alacaklarda işletilmesi gereken faiz miktarı İş Kanunu’nun 34. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

“…Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır…”

Açık kanun hükmü uyarınca işçinin süresinde ödenmeyen alacaklar için en yüksek mevduat faizi hesaplanması gerekmektedir. Bu miktarın hangi oranda olduğu iş davası avukatınız tarafından bilinmektedir ve icrai işlemlerde bu oranlara göre yapılmaktadır.

Bununla birlikte belirsiz alacak davasına konu edilebilecek alacak kalemlerinin, harç ikmali daha sonraki bir dönemde yapılmış olsa dahi faizin başlangıç tarihi(daha önce bir temerrüt yoksa) dava açılış tarihinden itibaren hesaplanması gerekecektir.

Fazla mesaide faiz başlangıç tarihi hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

FAZLA MESAİDE ZAMANAŞIMI NE KADARDIR?

İş Kanunu’nun 32. maddesine göre ücret alacaklarında zamanaşımı 5 yıl olarak belirlenmiştir. Buna göre işçinin daha uzun yıllar çalışması olsa dahi dava tarihinden 5 yıl geriye yönelik fazla mesai ücreti talep edebilecektir. 5 yıldan fazlaya ilişkin talepler İş Mahkemesi tarafından zamanaşımı nedeniyle reddedilecektir.

Yukarıdaki örnekte yıllık 12.960TL fazla mesai alacağı olan işçinin 5 yıllık alacağı, dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte işverenden tahsil edilebilecektir.

FAZLA MESAİ ALACAKLARINDA İSPAT YÜKÜ 

Hakkını talep eden işçi, işyerindeki çalışmaları yazılı belgeyle yada yazılı belgesi yoksa çalışmaya bizzat tanıklık etmiş iki kişiyi mahkemede şahit olarak dinletip iddiasını ispatlayabilecektir. Fazla mesai davasında tanıklık eden kişilerin beyanına karşı işveren yazılı belge ile bu beyanların aksini ispatlarsa bu kez işçi de iddiasını yazılı belge ile ispatlamalıdır.

Ülkemizdeki birçok işveren kayıtları mevzuata uygun tutmadığı için genellikle fazla mesai davasında tanık beyanları hakim tarafından esas alınır ve bilirkişi tarafından yapılacak hesaplamaya istinaden karar verilir.

Yalnızca tanık beyanına dayalı olarak yapılan hesaplamalarda fazla mesai alacağı yönünden hakim hakkaniyet indirimi adı altında genellikle de yüzde 30 oranında indirim yapmaktadırlar.

Eğer işyerinizde fazla mesai yapıyorsanız ve emeğinizin karşılığını alamıyorsanız 0216 428 54 54 nolu telefonu arayarak iş davası alanında tecrübeli avukatlarımızdan destek talep edebilirsiniz.

Av. Mesut KAVAK

İş kazasıyla ve işe iade davasıyla ilgili yazılarımızı okumak için linke tıklayabilirsiniz;

İş Kazası Nedir? İş Kazasında Yetkili Mahkeme ve Zaman Aşımı

İş Davası Nasıl Açılır?

İşe İade Davası Şartları ve Sonuçları

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
separator

Comments 06

Comments are closed

separator