Biz Sizi Arayalım

divider

Boşanma Sebepleri

separator

Boşanma Sebepleri

/ 5 Comments /

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma davası açabilmek için kanunen geçerli olan sebepler özel ve genel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılmaktadır:

Genel Boşanma Sebepleri:

Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, şiddetli geçimsizlik, güveni zedeleyen davranışlar, hakaret, aşağılayıcı sözler ve davranışlar boşanma davası için genel boşanma sebeplerini oluşturmaktadır.

Özel Boşanma Sebepleri:

Özel boşanma sebepleri ise Türk Medeni Kanunu’nda ayrıca düzenlenmiş aşağıdaki sebepleri kapsamaktadır:

Zina nedeniyle boşanma davası (Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesi)

Zina sebebiyle boşanma davası açabilmek için zinayı öğrenen eşin altı ay içerisinde dava açması gerekmektedir. Ve herhalde zina eyleminin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde bu davanın açılmış olması gerekmektedir. Burada önemli olan detay ise affeden eşin dava hakkı olmamasıdır.

Hayata kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranışlar nedeniyle boşanma davası (Türk Medeni Kanunu’nun 162. maddesi)

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Kanun’un bu maddesine göre de affeden eşin dava açma hakkı olmamaktadır.

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası (Türk Medeni Kanunu’nun 163. maddesi)

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, mağdur olan eş her zaman boşanma davası açabilir.

Terk nedeniyle boşanma davası (Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesi)

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası (Türk Medeni Kanunu’nun 165. maddesi)

Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamak istiyorsanız buraya tıklayarak örnek boşanma protokolüne ulaşabilirsiniz.

Yazımızda genel hatlarıyla genel ve özel boşanma sebeplerini tanımladık. Boşanma davası sebepleri yapılacak yargılamada da farklı sonuçların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu sebeple boşanma davası açmak için mutlaka bir avukattan destek almanızı önermekteyiz. Boşanma davaları ile ilgili 0216 428 54 54 nolu telefondan bizimle de irtibata geçebilirsiniz.

Ayrıca aşağıdaki linklere tıklayarak benzer konularda da bilgi edinebilirsiniz.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
separator

Comments 05

Comments are closed

separator