Biz Sizi Arayalım

divider

İsim – Soyisim Değişikliği Davası

separator

İsim – Soyisim Değişikliği Davası

/ 0 Comments /

İsim ve soy isim davası nedir?

İsim ve soy isim davası, kişinin kendi isim veya soy isminden memnun olmaması veya haklı bir sebeple isim veya soy ismini değiştirmek istemesi ile açılacak davadır. Bir kimse haklı bir sebebi var olduğu sürece ismini, soy ismini veya ikinci ismini değiştirebilir, düzeltebilir veya sildirebilir.

Ad ve soy ad davasının dayanağı Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesidir. İlgili maddeye göre ‘’Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez. Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.’’

Kanun hükmünde de belirtildiği gibi isim ve soy isim değişiklikleri ancak haklı sebebe dayanarak değiştirilebilir. Örneğin kendi isim veya soy isminin halk arasında ayıplanacak bir kelime olması veya halk arasında kişinin isim veya soy isminin farklı bilinmesi haklı sebep teşkil edecektir. Böylelikle isim veya soy isim haklı sebebe dayanılarak değiştirilecektir.

İsim ve soy isim değişikliği için haklı sebepler nelerdir?

Türk medeni kanununun ilgili maddelerinde haklı sebepler sayılmamıştır. Ancak bir isim veya soy isim değişikliğinin haklı sebep olup olmadığına hâkim karar verecektir. Üst mahkemenin de haklı sebep olup olmadığına dair kararları mevcuttur. Göz atacak olursak;

Bir kimsenin çevresinde farklı bir isim veya soy isim ile bilinmesi, farklı şekilde çağrılması isim veya soy isim değişikliği için haklı bir sebeptir.

Bir kimsenin isim veya soy isminin artık benimsemediği bir dine veya geleneğe ait olması haklı bir sebeptir.

Bir kimsenin kendi soy ismini aldığı kişi ile bağ kuramaması veya bu soy isme aidiyet hissedememesi haklı bir sebeptir.

Bir kimsenin isim veya soy isminin gülünç veya argo olması haklı bir sebeptir.

Bir kimsenin isim veya soy isminin bir suçla veya bir suçluyla özdeşleşmiş olması değişiklik için haklı bir sebeptir.

Bu hususlar örnek olarak sayılmış olup bunlar dışında da hukuken kabul edilebilir haklı nedenlerle isim veya soy isim değişikliği davası açmak mümkündür. Kişinin sosyal durumu, aile geçmişi gibi birçok sebep soyadı değişikliği için haklı sebep olabilir.

İsim veya soy isim değiştirme davası nerede, hangi mahkemede açılmalıdır?

İsim veya soy isim değişikliği davası Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır. İsim veya soy isim değişikliği davası değiştirmeyi talep eden kişi, yerleşim yeri mahkemesi ya da nüfusa kayıtlı olduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde davayı açmalıdır. Dava açmak isteyen kişi isterse ikametinin bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde, isterse nüfusa kayıtlı olduğu yer asliye hukuk mahkemesinde bu davayı açabilir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2013/18-464 Esas ve 2013/1698 Karar sayılı İçtihadında;

HMK’nun 383. maddesine göre; çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesi olduğu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36. maddesinin 1. fıkrasının a bendine göre; nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır” hükmünü içerdiği, bu nedenle nüfusta soyadı davalarının asliye hukuk mahkemesinde açılması gerektiği gerekçesiyle Kurul çoğunluğu tarafından kabul edilmemiş ve ön sorun bu şekilde aşılmıştır.

İsim veya soy isim davasını kim veya kimler açabilir?

İsim veya soy isim davasını ya kişinin kendisi açabilir ya da özel yetkilendirdiği avukat vasıtasıyla bu davayı kişi açabilir.

Reşit olmayan yani 18 yaşını doldurmayan kişiler bu davayı ya velilerinin izni ile ya da özel yetkilendirdiği avukat vasıtasıyla açabilir.

İsim veya soy isim davasında davacı ve davalı kimdir?

İsim veya soy isim davasında davacı, isim veya soy isminin değiştirilmesini talep eden kişidir. Bu davalarda davalı ise Nüfus Hizmetleri Kanunu 36. maddeye göre Nüfus İdaresi Müdürlüğüdür.

İsim veya soy isim değiştirmenin sonuçları nelerdir?

İsim veya soy isim değiştirme davası nihayetinde isim veya soy isim değişikliğine karar verildiğinde değiştirilen isim veya soy isim, değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur. Burada ilan mahkeme tarafından yerel veya ulusal bir gazetede yaptırılır devamında nüfus siciline kayıt sağlanır.

Kişinin ismini veya soy ismini değiştirmesi diğer kütük bilgilerine etki etmeyecektir. Soy isim değişikliği ile beraber erkeğin sonraki soyu bundan etkilenecektir. İsim veya soy isim değişikliği mirasçılığı asla etkilemeyecektir. Ayrıca babanın soy ismini değiştirmesi 18 yaşından küçük çocuklarının soy ismini de etkiler.

Boşanan kadın eski soyadını kullanabilir mi?

Boşanma neticesinde taraflar zaman zaman evlilik içerisindeki soy isimlerini kullanmaya devam etmek isterler. Eğer anlaşmalı boşanma ise boşanma protokolünde bu durumun kararlaştırılmasıyla kadın boşandığı eşinin soyadını kullanabilir. Yine çekişmeli boşanma davasında da tarafların talebi doğrultusunda aile mahkemesi hakimi bu yönde karar verebilir.

Boşanma davasıyla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayarak diğer yazılarımızı okuyabilirsiniz.

İsim veya soy isim değiştirme davası ne kadar sürmektedir?

İsim değiştirme davası açılması ile gerekçeli kararın yayınlanarak kesinleşmesi 2 ile 6 ay arası değişmektedir. Bu süreler içerisinde isim veya soy isim değişikliği yapılır. Süreç hakkında avukat bilgisine ihtiyaç duyulabilir.

İsim veya soy isim değiştirme kararına karşı itiraz edilebilir mi?

Türk Medeni Kanunu’na göre ‘’Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.’’ Hükmü geçmektedir. Bu hükme göre isim veya soy isim değişikliğinden dolayı zarar gören kişi makul ve gerçekçi bir şekilde zararını ispatlayarak bir yıl içinde kararın kaldırılması davası açabilir.

İsim veya soy isim değişikliği davasında avukat zorunlu mudur?

İsim veya soy isim değişikliği davası için avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak hak kaybı veya menfaat kaybı olmaması adına kişilerin herhangi bir hukuki uyuşmazlığı avukat ile takip etmesi daha doğru olacaktır. Süreç hakkında profesyonel bilgi sahibi olan avukatlar ile süreç daha sağlıklı ilerler.

İsim veya soy isim değişikliği davası dilekçe örneği 

Hukuk ve dava takibi teknik bilgi gerektirmekte ve ayrıca her somut olay birbirinden farklılık göstermektedir. Bu nedenle yazılarımızda taslak ve örnek bir dilekçe paylaşmanın hatalı işlemlere sebebiyet verebileceği kanaatindeyiz. İsim veya soy isim değişikliği davası için bir avukattan hukuki destek almanızı önermekteyiz.

Tarafımızdan hukuki destek almak isterseniz 0532 652 54 54 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

separator

No comments so far!

Comments are closed

separator