Biz Sizi Arayalım

divider

Tanıma ve Tenfiz Nedir? Nasıl Yapılır?

separator

Tanıma ve Tenfiz Nedir? Nasıl Yapılır?

/ 1 Comments /

Tanıma ve Tenfiz Nedir?

Yabancı bir ülkenin mahkemesi tarafından verilmiş kararın o ülke dışında kabul edilmesi, hüküm ve sonuç doğurması işlemlerine tanıma ve tenfiz denir. Yabancı ülke mahkeme kararındaki hükümlerin Türkiye’de icra edilebilmesi için Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’a(MÖHÜK) göre Türk Mahkemesi tarafından tenfiz edilmiş olması yasal bir zorunluluktur.

Türkiye'de Tanıma ve Tenfiz

Tanıma ve Tenfiz İşlerinde Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye mahkemesidir. Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilecektir.

Kimler Tanıma ve Tenfiz Talebinde Bulunabilir?

Yabancı ülke mahkeme kararının tenfiz edilmesinde hukukî yararı bulunan herkes ülkemizde tenfiz isteminde bulunabilir.

Tanıma ve Tenfiz Şartları Nelerdir?

MÖHÜK‘ün 54. maddesine göre yetkili mahkeme tenfiz kararını aşağıdaki şartlar dâhilinde verir:

a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilâmın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiilî uygulamanın bulunması.

b) İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.

c) Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.

ç) O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması.

Türk Mahkemesi yukarıdaki hükümlere göre tenfiz şartları oluşup oluşmadığını inceleyerek bir karar verecektir.

Tanıma ve Tenfizin Boşanma Davalarına Etkisi

Türkiye’de evlilik birliğinin sona erdirebilmek için tanıma ve tenfiz davaları büyük önem taşımaktadır. Yabancı ülkede gerçekleşen boşanmanın Türkiye’de tanıma ve tenfiz işlemleri yapılmazsa ülkemizdeki evlilik kaydı halen devam ediyor olacaktır. Bu nedenle yeni bir evlilik yapmaya engel oluşacaktır.

Bununla birlikte eski eşin miras hakkı da yasal olarak sürmeye devam edecektir. Yurtdışında boşanan kişilerin boşanma ilamlarını ülkemizde tanıma ve tenfiz işlemi ile geçerli hale getirmesi gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarında hukuki destek ve avukatlık hizmeti almak isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Ayrıca boşanma davaları ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayabilirsiniz.

Arb. Av. Mesut KAVAK

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
separator

Comments 1

Comments are closed

separator