Biz Sizi Arayalım

divider

Şarta Bağlı Boşanma Protokolü

separator

Şarta Bağlı Boşanma Protokolü

/ 0 Comments /

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamak isteyen eşlerin protokole yazdıkları bazı maddeler mahkemeler tarafından kabul görmemekte ve anlaşmalı boşanma süreci uzayabilmektedir. Türk Medeni Kanunu uyarınca anlaşmalı boşanma davasının genel şartları mevcutsa mahkeme, tarafları duruşmaya davet eder ve her iki tarafın hazır olduğu duruşmada mahkemeye sunulan boşanma protokolüne yönelik iradelerini tespit eder.Boşanma Davasında Sık Sorulanlar

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Şarta Bağlı Madde

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2005/6126 Esas ve 2005/7139 Karar sayılı İlamı’nda bu konuyu şu şekilde içtihat etmiştir:

“..Hüküm fıkrasının 8. bendinde ” Anılan mülkiyet ve intifa devirleri, duruşmanın yapıldığı tarih ile kararın kesinleşeceği tarih arasında yapılmasına, satışlar ve devirler fiilen gerçekleştikten sonra boşanma ilamının kesinleşmesine ” denilmiştir. Böylece kararın kesinleşmesi davacının insiyatifine bırakılmıştır. Boşanma kararı şarta bağlı olarak verilemez. Mahkemece protokole müdahale edilmesi gerekir. Mevcut hali ile anlaşmanın uygun görülmesi ve buna dayalı olarak boşanmaya karar verilmesi doğru değildir…”

Görüldüğü üzere Yargıtay içtihatlarında anlaşmalı boşanma protokolünde şarta bağlı hüküm yer alamayacağı belirlenmiştir. Bu nedenle boşanmak için protokol hazırlayan eşlerin, hazırladıkları protokolde şarta bağlı bir hüküm olup olmadığını mutlaka teyit etmeleri gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma protokolüyle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanmada Duruşmaya Katılmak

Ayrıca Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesi için hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim tarafların ve çocukların menfaatlerini gözönünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur.

Yani eşlerin hazırladığı protokolün mahkemece her durumda kabul edileceği gibi bir bilgi yanıltıcı olacaktır. Hakim, öncelikle varsa müşterek çocuğun menfaatini gözetecek sonrasında da protokolün Türk Medeni Kanunu’na uygun olup olmadığı denetleyecek ve gerek görürse protokol üzerinde de değişiklik yapabilecektir.

Eşlerden biri anlaşmalı boşanma duruşmasına katılmazsa veya anlaşmalı boşanmadan vazgeçtiğini beyan ederse bu durumda hakim davayı çekişmeli boşanma olarak yürütecektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Hükme Geçirilmemesi

Taraflarca hazırlanan ve mahkeme tarafından da kabul edilen anlaşmalı boşanma protokolünün kabul edilmesi yeterli değildir. Aynı zamanda kararı veren mahkeme boşanma protokolündeki maddelerin mahkemenin vereceği hüküm kısmına da geçirilmesi gerekmektedir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2009/17648 Esas ve 2010/19842 Karar sayılı İlamı’nda bu hususa değinilmiştir:

“…Protokolün mahkemece de uygun görüldüğü ve tasdik edildiği verilen ara kararla zapta geçirilmiştir. Anlaşmalı boşanmaya karar verilirken, protokolün ( anlaşma ) tasdiki hükmü yanında, protokol hükümlerinin de hüküm fıkrasına geçirilmesi gerekir. Ne var ki, velayeti anneye verilen çocukla baba arasında kurulan kişisel ilişki protokole uygun olarak düzenlenmediği gibi; protokolün 4. maddesine de hükümde hiç yer verilmemiştir. Mahkemece kendiliğinden yapılan kişisel ilişki değişikliğini kabul edip etmediklerinin taraflardan sorulması, değişikliği kabul ettikleri takdirde; protokolün 4. maddesine de yer verilerek Türk medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi gereğince anlaşmalı boşanmaya karar verilmesi; anlaşamamaları halinde ise, Türk Medeni Kanunu’nun 166/1-2. maddesi gereğince taraflardan delilleri sorulup, gösterildiği takdirde delillerin toplanması ve sonucu uyarınca karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir…”

Anlaşmalı boşanma protokolü ve dava süreci içerisinde velayet, nafaka, tazminat, mal rejimi gibi teknik hukuk bilgisi gerektiren hususları barındırmaktadır. Bu nedenlerle anlaşmalı boşanma davası alanında tecrübe sahibi avukatlardan destek almanızı önermekteyiz.

Anlaşmalı boşanma davasıyla ilgili destek almak isterseniz bizimle de irtibat kurabilirsiniz.

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
separator

No comments so far!

Comments are closed

separator