Biz Sizi Arayalım

divider

Boşanma Davasında Tanıma ve Tenfiz

separator

Boşanma Davasında Tanıma ve Tenfiz

/ 0 Comments /

Tanıma ve Tenfiz Ne Demektir?

Bir devletin yargı faaliyetleri sonucunda verilen mahkeme kararlarının Türkiye Cumhuriyeti bakımından icra edilebilmesi, kesin hüküm oluşturması veya kesin delil oluşturması için kararın tanınması veya tenfiz edilmesi gerekir. Tanıma ve tenfiz birbirinden farklı kavramlardır. Verilen kararlar tanımayla kesin hüküm kuvveti kazanırken tenfiz ile cebri icra kabiliyeti kazanmaktadır.

Bu yazımızda boşanma kararları yönünden tanıma ve tenfiz ele alınmaktadır. Tanıma ve tenfiz işlemleri ilgili detaylı yazımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Tanıma ve Tenfiz Şartları Nelerdir? Boşanma Davası Tanıma Tenfiz

Ülkemizde tanıma kararının verilmesi bazı koşullara bağlanmıştır. Kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmalıdır ve hükmün kamu düzenine açıkça aykırı olmaması gerekir.

Yine tenfiz kararı verilmesi de tanıma kararı koşullarına ek olarak MÖHUK madde 54/1 uyarınca; Türkiye Cumhuriyeti ile ilamın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilamların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiili uygulamanın bulunması gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfizde Görevli ve Yetkili Mahkeme

Türkiye’de Tenfiz ve tanıma davaları için görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Tanıma ve tenfiz davaları basit yargılama usulüne tabidir ve hukuki yararı/menfaati olan herkes tarafından açılabilir.

Bu davalar için yetkili mahkeme ise MÖHUK 51/2 uyarınca sırasıyla;

Kendisine karşı tenfiz istenenin Türkiye’deki yerleşim yeri,

Yerleşim yeri yoksa, sakin olduğu yer mahkemesi,

Sayılan şartlar mevcut değil ise Ankara, İzmir ya da İstanbul mahkemeleridir.

Tanıma ve Tenfiz İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Asliye Hukuk Mahkemelerinden talep edilecek tanıma ve tenfiz davası için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

  • Yabancı ülke mahkemesinin vermiş olduğu kararın aslı ve kesinleştiğine ilişkin yazı
  • Apostil şerhi
  • Kesinleşme şerhinin ve apostil şerhinin, yeminli bir tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş olması gereklidir
  • Karar ve kesinleşme şerhinin tercümesinden sonra noter onayı
  • Pasaport ve Nüfus cüzdanınızın fotokopileri veya avukat ile süreç yönetilecek ise vekaletname

Boşanma Kararının Nüfus Müdürlüğüne İbrazı

Yabancı ülkelerden alınan boşanma kararları, 29.04.2017 Tarihli 30052 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. maddesinde yer alan düzenlemeyle yargı yoluna başvurmadan nüfus kütüğüne tescille gerçekleştirilebilecektir. Bu başvuru Türkiye’deki Nüfus Müdürlükleri’ne, yabancı ülkede yaşayanlar için Türk Büyükelçilikleri, Başkonsolosluklar aracılığıyla yapılabilecektir.

Boşanma soyadının kaybında rol oynayan aile hukuku olayıdır. Bu nedenle durumun tabi olduğu hukuk (aile hukuku statüsü) ad ve soyada ilişkin hukuki sonuçları tayin eder. MÖHUK 13/3 uyarınca evlenmenin genel hükümlerine göre uygulanacak hukuk belirlenecektir. “Evliliğin genel hükümleri, eşlerin müşterek millî hukukuna tâbidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları hâlinde müşterek mutad mesken hukuku, bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanır.” Tarafların Türk vatandaşı olduğunu bildiğimizden bu davaya ilişkin uygulanacak hukuk Türk Hukukudur.

Tanıma ve tenfiz konusundaki diğer yazımızı aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. Detaylı bilgi, hukuki destek ve boşanma davalarında uzman ekibimizle irtibat kurmak için 0532 293 68 54 nolu telefondan bizi arayabilirsiniz.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
separator

No comments so far!

Comments are closed

separator