Biz Sizi Arayalım

divider

KEFALET NEDİR? KEFALETİN ŞEKİL ŞARTLARI NELERDİR?

separator

KEFALET NEDİR? KEFALETİN ŞEKİL ŞARTLARI NELERDİR?

/ 2 Comments /

KEFALET SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Kefalet sözleşmesi, bir borcun ödenmesinin garanti altına alınması için kefil olan kişinin alacaklıya karşı borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olacağını garanti ettiği sözleşmedir.

Sözleşmenin yapıldığı anda borcun mevcut olmasına gerek yoktur. Kefalet sözleşmesi mevcut bir borç için yada gelecekte doğacak veya koşula bağlı bir borç için de yapılabilir. Önemli olan alacaklı taraf sözleşmenin yerine getirilmesini istediğinde borcun mevcut olmasıdır. Kefalet sözleşmesi hukuka, ahlaka, adaba aykırı olmayan, şeklen geçerli olan vb. eksiklikleri bulunmayan borçlar için yapılabilir.

Taraflar, yazılı şekle uyarak kefilin sorumluluğunu borcun belirli bir miktarıyla sınırlandırmayı kararlaştırabilirler. Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumluluğunu artıran değişiklikler, kefalet için öngörülen şekle uyulmadıkça hüküm doğurmayacaktır.

KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ŞEKİL ŞARTLARI

Türk Borçlar Kanunu’nun 583. maddesi kefaletin şekil şartlarını emredici bir şekilde düzenlemiştir. Buna göre;

  • Kefalet sözleşmesi yazılı olarak yapılmalıdır.
  • Kefilin sorumlu olacağı azami miktar ve kefalet tarihi belirtilmiş olmalıdır.

KEFİLİN EL YAZISI İLE YAZMASI GEREKENLER

Yukarıda belirttiğimiz gibi Türk Borçlar Kanunu kefalet sözleşmesindeki şekil şartını katı bir şekilde düzenlemiştir. Bu nedenle yine Kanunun 583. maddesine göre kefilin;

  • Sorumlu olduğu azami miktar,
  • Kefalet tarihi,
  • Müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiği

kefalet sözleşmesinde mutlaka kefilin kendi el yazısıyla olması gerekmektedir.

Uygulamada özellikle banka kredi sözleşmeleri ile ticari şirketlerin genel kredi sözleşmelerinde kefalete ilişkin kısımların tamamının yada bir kısmının banka yada şirket personeli tarafından doldurulduğu, kefilin ise yalnızca imza attığı sıklıkla karşımıza çıkan bir durumdur. Yine kefilin sorumlu olduğu üst limitin genel kredi sözleşmelerinin önemli bir kısmında başkaları tarafından doldurulduğu görülmektedir.

Bu halde kefalet sözleşmesi şekle aykırılıktan dolayı geçersiz olacak, kefil de borçtan sorumlu tutulamayacaktır. Kefalet sözleşmesindeki yazıların bir kısmı yada imza size ait değilse neler yapılabileceğini KEFALETE KARŞI YASAL YOLLAR konulu yazımız okuyabilirsiniz.

KEFALETTE EŞİN RIZASI GEREKLİ MİDİR?

Türk Borçlar Kanunu’nun 584. maddesine göre;

Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın
sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması gerekmektedir.

Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azalmasına sebep olmayan değişiklikler için eşin rızası gerekmeyecektir.

TİCARİ KREDİLERE KEFALETTE EŞİN RIZASI GEREKLİ MİDİR?

Kanunda 2013 yılında yapılan değişiklik sonrasında ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek
kefaletler, mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkârlar tarafından verilecek kefaletler, tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde verilecek kefaletler için eşin rızası aranmayacaktır.

Şirket ortaklarının veya yöneticisinin şirketin ticari faaliyetleriyle ilgili konularda eşinden yazılı rıza almasına gerek yoktur.

Kefillik ve kefalet sözleşmesi ile ilgili detaylı bilgi için aşağıda paylaştığımız yazılarımızı da okuyabilirsiniz.

Eğer sizde bir kefalet sözleşmesine taraf olduysanız ve hakkınızda yasal yollara başvurulduysa yada böyle bir ihtimal varsa mutlaka bir avukata danışmanızı öneririz. Konuyla ilgili ofisimizle de 0216 428 54 54 nolu telefondan irtibat kurabilirsiniz.

Av. Mesut KAVAK

MÜTESELSİL KEFALET VE KEFİLİN SORUMLULUĞU

KEFİLİN HAKLARI VE ASIL BORÇLUYA RÜCU

 

separator

Comments 02

Comments are closed

separator