Biz Sizi Arayalım

divider

Ek 2/3 Trafikten Men İşlemine İtiraz

separator

Ek 2/3 Trafikten Men İşlemine İtiraz

/ 1 Comments /

Turizm taşımacılığı alanında faaliyet gösteren şirketler adına kayıtlı olan midibüs ve otobüslere izinsiz/ruhsatsız yolcu taşımacılığı yapıldığı gerekçesiyle idari para cezası ile araç trafikten men işlemleri uygulanmaya devam etmektedir. Sektörde UBER cezası olarak bilinen cezalardan T.C. Ulaştırma Bakanlığı’ndan D2 yetki belgesi alarak yurtiçinde tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan şirketlerde mağdur olmaktadırlar.

Araçların tescil edildikleri amacın dışında kullanılması” başlıklı Ek 2/3. maddesinde; ilgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşıyan kişiye, araç sahibine, bağlı bulunduğu durak, işyeri ve işletmelerin sorumlularına ceza kesilir hükmü geniş yorumlanmakta ve hukuka aykırı sonuçlara neden olmaktadır.

Ek 2/3 Cezası Nedir?

2918 Sayılı Kanun’un Ek- 2. maddesinde 21/02/2019 tarih ve 7166 Sayılı Kanun’un 5. maddesiyle yapılan değişiklik uyarınca;

“Araçlarını motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile sürülmesine izin veren araç sahiplerine 1.002 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

Ayrıca, araç on beş gün süre ile trafikten men edilir.

10/7/2004 tarihli ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden;

a- ) Çalışma izni/ruhsatı almadan,

b- ) Alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında,

c- ) Alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergâh dışında

belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak yasaktır. Bu fıkranın ( a ) bendine uymayanlara 5.010 Türk lirası, ( b ) bendine uymayanlara 2.018 Türk lirası,  ( c ) bendine uymayanlara 1.002 Türk lirası idari para cezası verilir. Fiilin işlendiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde tekerrürü hâlinde, bu fıkrada yer alan idari para cezaları iki kat olarak uygulanır.

İşleteni veya sahibi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakılmaksızın aracın bu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olarak kullanılmaması hususunda gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlüdür. Araç, bu maddenin üçüncü fıkrasının;

( a ) bendinin ihlali hâlinde altmış gün,

( b ) bendinin ihlali hâlinde otuz gün,

( c ) bendinin ihlali hâlinde ise on beş gün süreyle trafikten men edilir.

Turizm Aracının Trafikten Men İşlemine Nasıl İtiraz Edilir?

T.C. Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınan D2 yetki belgesine kayıtlı araçlar, tarifesiz olarak yolcu taşımacılığı yapma hakkına sahiptirler. Ancak buna rağmen denetim personellerinin hatalı işlemleri ile UBER’in yarattığı olumsuz algı nedeniyle turizm araçlarına Karayolları Trafik Kanunu’nun EK 2/3 maddesine göre idari işlem uygulanmakta ve para cezası kesilmektedir.

Aynı işlemde turizm taşımacılığı aracı 60 gün süreyle trafikten men edilmektedir. Aracının 60 gün süreyle trafikten men edilmesini istemeyen araç sahipleri itirazlarını yaparak çalışmaya devam etmektedirler.

Aracın Ek2/3 maddesi uyarınca bağlanması işleminden itibaren 60 gün içerisinde İdare Mahkemesi’nde dava açılması gerekmektedir. Bu davayı idari işlemin uygulandığı yerdeki idare mahkemesinde yapmak gerekmektedir.

Ek 2/3 Cezası İptali Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Trafikten men işleminin iptali için açılacak davaların her biri farklılıklar göstermektedir. Doğrudan turizm taşımacılığı şirketi tarafından yapılan taşımalar ile seyahat acentalığı faaliyeti kapsamındaki taşımalarda araçta bulunması gereken belgeler birbirinden farklıdır. Bu nedenle öncelikle bu ayrımı yapmak ve buna göre bir dava dilekçesi oluşturmak gerekmektedir.

Turizm Hukuku ile Taşıma Hukuku alanında bilgi ve deneyim gerektiren bu davalarda hukuki destek almanız önerilmektedir.

Korsan Taksi Faaliyeti Nedeniyle Ek 2/3 Maddesi Cezası

Özellikle büyükşehirlerde korsan taksi olarak adlandırılan ve ilgili kuruluşlardan ruhsat almadan faaliyet gösteren taksi vb. taşıma araçlarına da emniyet görevlileri tarafından aynı maddeye dayanılarak idari yaptırım uygulanmaktadır. Ancak korsan taksi niteliğindeki araçların hukuki durumu turizm araçlarından farklı olduğundan ayrı bir yazıda ele almak gerekmektedir. Korsan taksi iddiası ile ceza kesildiyse buraya tıklayarak ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

2918 Sayılı Kanuna Göre Ek 2/3 İptali Davasında Yürütmenin Durdurulması

Bu davayı açarken aracın trafikten men işleminin yürütmesinin durdurulması da talep edilmesi önem arz etmektedir. Aksi durumda aracınız 60 gün süreyle bağlı kalacaktır. Yürütmenin durdurulması talepli dava dilekçesi ile başvuru yaptıktan sonra genellikle birkaç gün içerisinde yürütmenin durdurulması kabul/red yönünde bir karar verilmektedir.

Yargılama ise her mahkemede farklı olsa da yaklaşık bir yıl sürmektedir.

Eğer turizm taşımacılığı aracınız Ek 2/3 maddesi uyarınca trafikten men edildiyse idari işlemin iptali davası için 0532 652 54 54 nolu telefondan bizi arayarak hukuki destek alabilirsiniz.

Av. Mesut Kavak

separator

Comments 1

Comments are closed

separator