Biz Sizi Arayalım

divider

İhtiyari Arabuluculuk

separator

İhtiyari Arabuluculuk

/ 1 Comments /

6325 sayılı Arabuluculuk Kanunu’nun zorunlu kılmadığı hususlarda da taraflar ihtiyari olarak arabuluculuk sürecini işletebileceklerdir. Taraflar birlikte belirleyecekleri bir arabulucu ile ihtiyari arabuluculuk sürecini başlatabilirler. Bu süreçte arabulucu sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirecek, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştirecek, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi sunacak ve sürecin anlaşmayla sonuçlanması için çaba gösterecektir.

İhtiyari Arabuluculuk

İşçilik Alacaklarında İhtiyari Arabuluculuk 

Adliyelerin en yoğun mahkemeleri arasında iş mahkemeleri bulunmaktadır ve burada görülmekte olan basit davaların bile sonuçlanması 2-3 yıl sürebilmektedir. İşçi işveren arasındaki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümü halinde ise tarafların husumetli olmaktan kurtulmakta, alacaklı taraf alacağına kısa sürede sahip olmakta, işveren taraf ileride açılabilecek dava riskini ortadan kaldırmaktadır. Bu örnekleri artırabiliriz ancak özetle işçilik alacaklarında ihtiyari arabuluculuk tüm tarafların kazançlı çıkacağı bir süreçtir.

Hangi İşçilik Alacakları Arabuluculuk Konusudur?

İşçi-işveren arasındaki uyuşmazlıklarda

gibi birçok konuda müzakere yapılabilir ve anlaşma konusu edilebilir. Sürecin olumsuz sonuçlanması durumunda son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren zamanaşımı süreleri işlemeye devam eder ve bu sürede dava açmak isteyen taraf dava açabilir. Arabuluculuk süreci tamamlandıktan sonra iş davası açmak istiyorsanız buraya tıklayarak iş davası nasıl açılır? konulu yazımızı okuyabilirsiniz. 

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk 

Türk Ticaret Kanunu’nun 5/A maddesine göre kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Arabulucu, ticari uyuşmazlıktan kaynaklı arabuluculuk başvurusunu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir.

Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Vatandaşlar Tüketici Kanunu’nda yapılan değişiklikle birlikte 2020 yılından beri tüketici mahkemelerinin konusuna giren uyuşmazlıklarda dava açmadan evvel arabulucuya başvurmak zorunludur. Tüketici uyuşmazlıkları zorunlu arabuluculuk kapsamında çözülebileceği gibi ihtiyari arabuluculukla da çözülebilir.

Aşağıda belirtilen hususlarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz:

a) Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında olan uyuşmazlıklar

b) Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar

c) 73/A üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen davalar

ç) 74 üncü maddede belirtilen davalar

d) Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar

İhtiyari Arabuluculuk Ücretini Kim Öder?

Arabuluculuk Kanunu’na göre aksi kararlaştırılmadıkça arabulucunun ücreti, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan Arabulucu Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir ve ücret ile masraf taraflarca eşit olarak karşılanır. Ancak taraflardan biri arabuluculuk ücretinin tamamını ödemeyi üstenebilir.

Dava konusu olabilecek ancak ortak bir çözümle sonuca varmak istediğiniz konularda ihtiyari arabulucu olarak hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda işçilik alacakları ile tüketici uyuşmazlıkları 3 haftalık sürede, ticari uyuşmazlıkların ise 6 haftalık sürede çözüme ulaştırılması için katkı sağlamaktayız. Uyuşmazlıkların çözümü için bizimle irtibat kurabilirsiniz.

Arabuluculuk ile ilgili merak ettiğiniz diğer hususlar için diğer yazımızı da okuyabilirsiniz. 

separator

Comments 1

Comments are closed

separator