Biz Sizi Arayalım

divider

İş Davası Nerede Açılır?

separator

İş Davası Nerede Açılır?

/ 1 Comments /

İşten ayrılan kişiler, daha önce çalıştıkları işverene karşı açacakları davaları iş hukuku avukatı ile takip ettirebilecekleri gibi bizzat kendileri de açabileceklerdir. Bu nedenle de bazı sorular sık sık karşımıza çıkmaktadır. Bu sorulardan ilki İş Davası Nerede Açılır?

Ancak iş hukukundan kaynaklı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, yıllık izin vb. alacaklar için açılacak davaları hukuki açıdan teknik bilgi ve tecrübe gerektirmektedir. Bu nedenle iş davası nerede açılır gibi sorular sormak yerine iş hukuku alanında tecrübe sahibi bir avukattan destek almanızı önermekteyiz.

İş hukukundan kaynaklı bir dava açacaksanız hukuk büromuzla da irtibata geçebilirsiniz. 

İş Kazası Davası Nerede Açılır?

İŞ DAVASI NEREDE AÇILIR?

Bir avukattan destek alıyorsanız böyle bir araştırma yapmanıza gerek yoktur. Ancak davayı bizzat açacaksanız dikkat etmeniz gereken ilk hususlar iş davalarında görevli ve yetkili mahkeme kavramlarıdır.

İş davasının neredeki mahkemede açılacağı İş Mahkemeleri Kanunu‘nun 6. maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre;

  • İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir.
  • Davalı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.
  • İş kazasından doğan tazminat davalarında, iş kazasının veya zararın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.
  • İş mahkemelerinin yetkilerine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
  • Bu madde hükümlerine aykırı yetki sözleşmeleri geçersizdir.

Kanuni düzenleme oldukça açıktır. Bu kapsamda da davalı olacak işverenin yerleşim yeri veya işin yapıldığı yer mahkemesi iş davasına bakmaya yetkili mahkeme olacaktır. İşçilik alacağına ilişkin davalar işçinin ikametgahında açılamayacaktır.

İŞ KAZASI DAVASI NEREDE AÇILIR?

Kanun koyucu, iş kazasını diğer işçilik alacaklarına yönelik açılacak davalardan farklı tutarak istisnai bir düzenleme yapmıştır. Bu kapsamda da iş kazası geçiren işçi veya vefat etmişse yakınları iş kazasından kaynaklı maddi/manevi tazminat taleplerini işçinin ikametgahında veya kazanın meydana geldiği yerdeki mahkemede de yapabilecektir.

Ayrıca iş kazası hakkında detaylı bilgi almak isterseniz buraya tıklayarak ilgili yazımızı da okuyabilirsiniz. 

İŞ MAHKEMESİ HAKİMİ RE’SEN YETKİSİZLİK KARARI VEREBİLİR Mİ?

Yukarıda açıkladığımız gibi iş mahkemesinde açılacak davaları oldukça teknik, hukuki bilgi gerektiren davalardır. Buna rağmen asil olarak dava açtığınız durumda mahkeme davanın doğru yerde açılıp açılmadığını her aşamada re’sen değerlendirebilecektir. Ve hatta karşı taraf da bu talebi süresi içerisinde bildirerek iş mahkemesinin yetkisizlik kararı vermesini talep edebilir.

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin 2020/10535 Esas ve 2020/10884 Karar Sayılı İçtihadı:

“…7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunun 6. maddesi gereğince de iş davalarında yetkili mahkeme, davanın açıldığı tarihteki davalının ikametgahı sayılan yer mahkemesi veya çalışılan işyeri adresinin bağlı bulunduğu yer mahkemesi olup davacı tarafça seçimlik hakkı kullanılarak dava açıldığı gerekçeleriyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 6. maddesinde, iş uyuşmazlıklarında yer itibarıyla yetkili olarak iş mahkemeleri belirlenmiştir. Buna göre, “İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir..Bu madde hükümlerine aykırı yetki sözleşmeleri geçersizdir.”

İş mahkemesinin yetkisi, kamu düzeni ile ilgili olduğundan, davalı tarafça süresinde yetki itirazı yapılmamış olsa bile, mahkeme tarafından bu husus kendiliğinden gözönünde bulundurmalıdır. Bir başka anlatımla; hâkim, davanın her aşamasında yetki itirazını dikkate alabileceği gibi, kendisi de re’sen yetkisizlik kararı verebilir…”

Yargıtay kararları da iş davasının nerede açılacağını açık ve net bir biçimde ortaya koymaktadır.

İŞ MAHKEMESİ’NDEN NELER TALEP EDİLEBİLİR?

İş mahkemesine verilecek dava dilekçesi ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, yıllık izin alacağı, ulusal bayram ve genel tatil alacağı, prim-ikramiye alacağı, asgari geçim indirimi(AGİ), hafta tatili ücreti, gece çalışması ücreti gibi alacak kalemleri talep edilebilecektir. Ancak işçinin iş mahkemesinden talep edebilecekleri bunlarla da sınırlı değildir. İş sözleşmesine veya çalışma şekline göre işçinin hak ettiği ancak ödenmemiş başka ücretler varsa bunlarla ilgili de iş mahkemesinde talepte bulunulabilir.

Sizde işyerinizden ayrılmak istiyorsanız veya ayrıldığınız işyerine karşı iş davası açmak istiyorsanız iş hukuku alanında uzmanlaşmış hukuk büromuzdan destek alabilirsiniz.

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
separator

Comments 1

Comments are closed

separator