Biz Sizi Arayalım

divider

Seyahat Acentası Kuruluş Belgeleri Nelerdir?

separator

Seyahat Acentası Kuruluş Belgeleri Nelerdir?

/ 0 Comments /

SEYAHAT ACENTASI KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler öncelikle T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yaparak acenta unvanı için isim onayı alması gerekmektedir. Bakanlık tarafından unvan başvurusunun onaylandığına dair yazının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde isim onayı ile birlikte Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurulması gerekmektedir.

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Başvuru sahibi tüzel kişinin iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin yayımlatıldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı
 3. Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği en son duruma ilişkin Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 4. Acenta unvanına ilişkin taahhütname
 5. Başvuru sahibinin anonim şirketler olması durumunda yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin T.C. kimlik numarası ve adli sicil kaydı
 6. Şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri aslı veya sureti
 7. Seyahat acentası personeline ait belge ile SGK iş yeri kodu ve çalışan personelin T.C kimlik numarasının yer aldığı beyan
 8. Acenta ve şirket unvanının yer aldığı kesin ve süresiz teminat mektubu veya Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’nün hesabına yatırıldığına dair belge aslı

SEYAHAT ACENTASI PERSONELİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

 1. Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamış olduğunu belgelemek
 2. Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi sahibi olduğunu belgelemek
 3. Bakanlıkça verilmiş rehberlik kokartına sahip olduğunu belgelemek
 4. Enformasyon memurluğu yabancı dil belgesinin aslı, diğer belgelerin ise aslı veya onaylı sureti,

Büromuz tarafından seyahat acentası kuruluş işlemleri ve bu sürecin hem T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de TÜRSAB nezdinde takibi işlemleri tarafımızca yerine getirilmekte ve size hukuki destek sağlanmaktadır.

Av. Mesut Kavak

separator

No comments so far!

Comments are closed

separator