Biz Sizi Arayalım

divider

MÜTESELSİL KEFALET VE KEFİLİN SORUMLULUĞU

separator

MÜTESELSİL KEFALET VE KEFİLİN SORUMLULUĞU

/ 1 Comments /

MÜTESELSİL KEFALET NE DEMEKTİR?

Türk Borçlar Kanunu’na ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre;

Asıl borçlunun borcunu ödemede gecikmesi, alacaklı tarafından borçluya gönderilen ihtarın sonuçsuz kalması veya açıkça ödeme güçlüğü içinde olması halinde sözleşmede “müteselsil” ibaresiyle birlikte kefil olunmuşsa alacaklı doğrudan kefile karşı icra takibi başlatabilir. Borçlunun ipoteği olsa dahi alacaklı dilerse müteselsil olarak kefil olmuş kişiyi takip edebilecektir.

Kefalet sözleşmesi kişisel bir teminat sözleşmesidir ve kefil, asıl borçlunun borcunu alacaklıya karşı ifa edememesi tehlikesini kişisel olarak üstlenmektedir.

KEFİL NELERDEN SORUMLUDUR?

Kefil, kefalet sözleşmesinde kendi el yazısı ile yazdığı azami miktara kadar alacaklıya karşı sorumlu olacaktır. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa kefil, belirtilen azamî miktarla sınırlı olmak üzere şunlardan sorumlu olacaktır:

  • Asıl borç ile borçlunun kusur veya temerrüdünün yasal sonuçları,
  • Alacaklının, kefile, onun borcu ödeyerek yapılmalarını önleyebileceği uygun bir zaman önce bildirmesi koşuluyla, borçluya karşı yönelttiği takip ve davaların masrafları ile gerektiğinde
    rehinlerin kefile tesliminin ve rehin haklarının devrinin sebep olduğu masraflar.
  • İşlemiş bir yıllık ve işlemekte olan yıla ait akdî faizler ile gerektiğinde tahvil karşılığında ödünç verilen anaparanın işlemiş bir yıllık ve işlemekte olan yıla ait faizleri. Sözleşmede açıkça kararlaştırılmamışsa kefil, borçlunun sadece kefalet sözleşmesinin kurulmasından sonraki borçlarından sorumludur.
  • Kefilin, asıl borç ilişkisinin hükümsüz hâle gelmesinin sebep olduğu zarardan ve ceza koşulundan sorumlu olacağına ilişkin anlaşmalar kesin olarak hükümsüzdür.

Kefalet sözleşmesi şekle sıkı sıkıya bağlı bir sözleşmedir. Bu nedenle kefil olduğunuz sözleşmenin şekil şartlarına uygun olup olmadığını sorgulayınız. Kefaletin şekil şartları konulu yazımıza tıklayıp bilgi edinebilirsiniz.

Av. Mesut Kavak

 

separator

Comments 1

Comments are closed

separator