Biz Sizi Arayalım

divider

Seyahat Acentası Kuruluşu İşlemleri

separator

Seyahat Acentası Kuruluşu İşlemleri

/ 0 Comments /

SEYAHAT ACENTASI KURULUŞ İŞLEMLERİ NELERDİR?

DİKKAT! İŞLETME BELGESİ DÜZENLENMEDEN SEYAHAT ACENTALIĞI FAALİYETİ KANUNA AYKIRIDIR. HAKKINIZDA YASAL İŞLEM YAPILABİLİR.

Seyahat acentası kuruluş işlemlerinin ilk adımı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na şirketiniz adına başvurarak acenta unvanı talep etmenizdir. Bakanlık tarafından yapılacak inceleme ve araştırmanın ardından acenta unvanınız belirlenerek size bildirilecektir.

Daha sonra seyahat acentası kuruluş işlemleri ve belgeleri tamamlamak için 30 günlük süreniz olacaktır.

Bu süreçte seyahat acentası işletme belgesi başvuru belgeleri Bakanlığa iletilmek üzere TÜRSAB’a verilir. TÜRSAB, belge başvurusuna ilişkin dosyayı inceler ve bildirilen adreste seyahat acentası işyerinin mevzuata uygun nitelikleri sahip olup olmadığı, personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında denetleme ve değerlendirme yapar. TÜRSAB, başvuru sonucuna ilişkin görüşünü Bakanlığa ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Uygun görülmeyen başvurunun gerekçesi belirtilir. Uygun görülen, işletme belgesi başvurusuna ilişkin dosya TÜRSAB tarafından Bakanlığa intikal ettirilir.

TÜRSAB tarafından Bakanlığa gönderilen belge başvurusuna ilişkin başvuru dosyası Bakanlıkça incelenir. Bakanlıkça yapılan inceleme, değerlendirme ve gerekli görüldüğü takdirde bildirilen adreste yapılan denetim sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması TÜRSAB’a bildirilir. Talebin uygun görülmesi halinde, belge düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlanır. Makam Onayından sonra, talebe ilişkin seyahat acentası işletme belgesi düzenlenir. Düzenlenen seyahat acentası işletme belgesi, başvuru sahibine teslim edilmek üzere ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilir ve durum TÜRSAB’a bildirilir. Belge harçlarının Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, belge İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınır.

Seyahat acentası kuruluş işlemleri hukuk büromuz tarafından sizin adınıza takip edilerek, belgenin düzenlenmesi sürecine kadar hukuki destek de sağlanmaktadır.

Av. Mesut KAVAK

 

 

separator

No comments so far!

Comments are closed

separator