Biz Sizi Arayalım

divider

İş Hukuku Avukatı

separator

İş Hukuku Avukatı

/ 0 Comments /

İş Hukuku avukatı işçilerin işverenle olan davalarını yürüten ve iş davaları alanında uzmanlaşmış İş Hukuku Avukatıavukatlardır.

SGK’ya kayıtlı olarak bir işveren bünyesinde çalışan tüm kişiler hangi pozisyonda olduğuna bakılmaksızın İş Kanunu açısından işçi olarak kabul edilmektedir. Örneğin üretim yapan bir fabrikadaki işçide, genel müdürde İş Hukuku açısından işçidir. İşveren ve işçi arasındaki ilişkiler her zaman dostane bir şekilde sona ermiyor. İş ilişkisinin olumsuz bir şekilde sona ermesi halinde tarafların birbirlerine karşı dava açma ve bazı taleplerde bulunma hakkı bulunmaktadır.

Örneğin işten çıkarılan bir işçi neler talep edebilir;

  • Kıdem tazminatı,
  • İhbar tazminatı,
  • Fazla mesai alacağı,
  • Yıllık izin alacağı,
  • Ulusal bayram ve genel tatil alacağı,
  • Asgari geçim indirimi,
  • Hafta tatili ücreti

Gibi alacak kalemleri başta olmak üzere işçiler, iş akdinin sona ermesine göre işverenden talepte bulunabilirler. Tabi ki bu safhada artık İş Hukuku alanında uzman bir avukatın teknik bilgisi gerekmektedir.

İŞ HUKUKU DAVALARINDA İŞ HUKUKU AVUKATI GEREKLİ Mİ?

İşçi alacakları davaları teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren davalardır. Davaların nerede açılacağından, hangi miktarda açılacağına, zamanaşımının hangi talep yönünden ne şekilde dikkate alınacağına, davanın belirsiz veya kısmi olarak açılmasına kadar ve bunlarla sınırlı olmayan birçok hukuki süreci barındırmaktadır.

Bu kapsamda da genellikle işçilerin kendi davalarını takip etmesi, iş ve işlemlerini yasal süreleri içerisinde yapmaları da çok kolay değildir. Her işte olduğu gibi iş mahkemesi davalarını da alanında uzman bir iş hukuku avukatının takip etmesi faydalı olacaktır.

Dava açarken haklıyken haksız duruma düşmemek, alacağınızdan çok işverene para ödememek için iş hukuku avukatından destek almak önemlidir .İş davasının nasıl açıldığı konusunda detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz. 

İŞ HUKUKU AVUKATI

Dava süreci başlamadan önce iş hukukunda zorunlu arabuluculuk sürecinin yönetilmesinden davanın açılmasına kadar gerekli hazırlıkların yapılması, dava dilekçesinin ileride işveren tarafından ortaya çıkabilecek savunma stratejileri de gözetilerek hazırlanması ile sürece ilk adımını atacaktır.

Akabinde iş mahkemesindeki yargılamanın ön inceleme safhasına kadar delillerin sunulması ve bu delillerin mahkemeye doğru şekilde anlatılabilmesi de iş mahkemesi avukatının tecrübesiyle doğru orantılıdır.

Çünkü ilerleyen süreçte dosya kapsamında dinlenecek tanıkların hazır edilebilmesi, bilirkişi raporlarına ilişkin incelemelerin yapılması, eksik veya hatalı hesaplama varsa bu hususların giderilmesi için iş mahkemesinden talepte bulunacaktır.

İş Mahkemesi Avukatı’nın görevi davaya kazanmakla da bitmemektedir. Davayı kazandıktan sonra işverenin üst mahkemeye yapacağı(istinaf mahkemesi) incelemenin de doğru savunmalarla birlikte yapılması işçi avukatına düşen görevlerdendir.

Ancak Türkiye’de davaların neredeyse tamamında dava bittikten sonra işverenler ödeme yapmamakta ve mecburen işçilik alacağını icra takibine konu etmek gerekmektedir. Bu süreçte de iş mahkemesi ilamının icra takip talebine doğru şekilde aktarılması ve icra emrinin buna göre düzenlenmesi alacağının tahsili için süreci başlatacaktır.

İŞ HUKUKU AVUKATI ÜCRETİ NE KADAR? 

Avukatı ile işçi, avukata vekaletname verilmeden önce ücret konusunda anlaşmakta serbesttirler. Avukatlar ücretsiz dava alamazlar. Ancak işin niteliğine göre davanın sonunda kazanılacak  bedelden bir yüzde üzerinden de anlaşma sağlanabilir.

Davanın sonundaki yüzde ne kadardır diye de sıkça sorulmaktadır. Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinin 2. fıkrasına göre;

“…Yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir…”

Bu yüzden kanuni düzenlemeye göre dava sonunda iş hukuku avukatı ile belirlenebilecek en üst oran kazanılan bedelin %25’idir.

İşyerinizden ayrıldıysanız ve işçilik alacaklarınız işverende kaldıysa, iş hukuku davalarında uzman bir iş mahkemesi avukatından hukuki destek almanız davanızın doğru şekilde takibini ve sizin de yeterli şekilde temsilinizi sağlayacaktır. Eğer iş hukuku avukatı olarak büromuzdan destek almak isterseniz 0532 652 54 54 nolu telefondan bizimle irtibat kurabilirsiniz.

separator

No comments so far!

Comments are closed

separator