Biz Sizi Arayalım

divider

İş Yerinde Beyin Kanaması İş Kazası Mıdır?

separator

İş Yerinde Beyin Kanaması İş Kazası Mıdır?

/ 0 Comments /

İŞ YERİNDE BEYİN KANAMASI İŞ KAZASI MIDIR?

İşçi çalıştığı esnada yada iş yeri tarafından tahsis edilen konaklama, dinlenme alanlarında yani iş sahası içerisinde beyin kanaması geçirmiş olması iş kazası olarak nitelendirilebilir mi? Bu konuda yargının ve SGK’nın konuya yaklaşımlardan kısaca bahsedeceğiz.

İş kazası nedir? İş kazası davası nerede ve nasıl açılır gibi konularda bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

a) İş yerinde Beyin Kanaması Geçirilmesine SGK’nın Bakışı;

SGK işçinin iş yerinde beyin kanaması geçirmesi sonucunda vefatı yada felç kalması gibi halleri iş kazası olarak kabul etmektedir. Eğer siz yada bir yakınınız iş yerinde beyin kanaması geçirdiyse SGK’ya başvurarak geçici iş göremezlik ödeneği yada maluliyet kalması durumunda malullük maaşı talep edebilirsiniz.

İş yerinde beyin kanaması geçiren işçinin vefat etmesi halinde ise işçinin mirasçıları, SGK’dan iş kazası nedeniyle ölüm aylığı bağlanmasını talep edebileceklerdir.

b) İş yerinde Beyin Kanaması Geçirilmesine Mahkemelerin Bakışı;

Eğer bir işçi iş yerinde beyin kanaması geçirerek vücudunda kalıcı bir hasar oluştuysa veya vefat ettiyse bu durumda kendisinin veya vefat halinde mirasçılarının iş mahkemesine yapacağı başvuruda da iş kazası tespiti yapılabilecektir. Ancak iş kazası tazminat davalarında işverenin kusuru, kaza konusu olayın işçiden kaynaklı olup olmadığı, yaş, hastalıklar, kaçınılmazlık, önlenemezlik ve dışsal etkiler gibi birçok durum değerlendirmeye esas alınacaktır.

İş yerinde beyin kanamasıyla ilgili Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2016/5106 Esas ve 2016/14745 Karar sayılı İlamında;

“…Dava, sigortalının iş kazası sonucunda vefatı nedeniyle yakınlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece, olayın %100 kaçınılmazlıktan kaynaklandığı, işverenin kusursuz olduğundan bahisle davanın reddine verilmiştir.

Dosya kapsamından murisin beyin kanaması nedeniyle vefat ettiği, olayın iş kazası olduğunun tespitine dair mahkeme ilamının onanarak kesinleştiği, dosya kapsamında aralarında operatör doktor bir hekimin de bulunduğu heyetten kusur raporu alındığı, bu raporda beyin kanamasının meydana gelişinde %100 oranında kaçınılmazlığın etkili olduğu konusunda görüş bildirildiği anlaşılmaktadır.

Kaçınılmazlık; hukuksal ve teknik anlamda; fennen önlenmesi mümkün bulunmayan başka bir anlatımla, işverence mevzuatın öngördüğü tüm önlemlerin alınmış olduğu koşullarda dahi önlenmesi mümkün bulunmayan durum ve sonuçları ifade eder. Olayın önlenemezliği hususunu açmak gerekirse; buradaki önlenemezlik olayla ilgili değildir. Önlenemezlik unsuru, tamamen davranış normu ve borca aykırılıkla ilgili olup alınabilinecek tüm tedbirler alınmış olunsa dahi bir davranış normunun veya sözleşmeden doğan bir borcun ihlalinin ifadesidir. Yani olay önlenemez olmasına rağmen bir davranış kuralına yada sözleşmeden doğan borca aykırılık önlenebiliyorsa artık kaçınılmazlıktan söz etme imkanı yoktur.
Bu açıklamalardan olarak somut olayda her ne kadar hükme esas alınan bilirkişi kusur raporunda beyin kanaması neticesinde ölüm sonucunun ortaya çıkmasında %100 oranında kaçınılmazlığın etkili olduğu yönünde görüş bildirilmiş ise de bu görüşe katılmak mümkün değildir.

Yapılacak iş, murisin vefatından önceki döneme ve vefatına ilişkin tüm tıbbi belgeler dosyaya celp edildikten sonra aralarında bir nöroloğun da bulunduğu iş güvenliği uzmanlarından oluşan heyetten beyin kanamasının oluşmasında iş yeri koşullarının etkili olup olmadığı, sigortalının kendi bünyesinden kaynaklanan nedenlerin ne kadar etkili olduğu konusunu da kapsayacak şekilde kusur raporu almak ve oluşacak sonuca göre bir karar vermekten ibarettir…”

Görüldüğü üzere yüksek yargının iş yerindeki beyin kanamasının iş kazası olup olmadığıyla ilgili çeşitli kriterleri göz önünde bulundurularak beyin kanamasında iş yeri şartlarının etkisinin tespiti amacıyla nörolog bir hekim de görevlendirilerek bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine hükmetmiştir.

İş yerinde beyin kanaması, iş kazası olarak nitelense dahi işverenin kusuru olup olmadığı, işçinin kişisel durumu, dışsal etkiler, kaçınılmazlık ve önlenemezlik gibi olgular da dikkate alınarak tazminat verilip verilmeyeceği mahkeme tarafından belirlenecektir.

Kalp krizi iş kazası mıdır konulu yazımızı da okuyabilirsiniz.

Eğer siz yada bir yakınınız iş kazası geçirip yaralandıysa veya vefat ettiyse mutlaka alanında uzman bir iş kazası avukatı ile süreci yönetmeniz önerilmektedir. Aksi durumda yaşanan mağduriyete ilave olarak mahkeme önünde yada SGK nezdinde de hak kayıpları yaşayabilirsiniz. İş kazası nedeniyle tazminat talepleriniz için 0216 428 54 54 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
separator

No comments so far!

Comments are closed

separator