Biz Sizi Arayalım

divider

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği’nin Getirdiği Yenilikler

separator

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği’nin Getirdiği Yenilikler

/ 0 Comments /

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 15/07/2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

YÖNETMELİK KİMLERİ KAPSIYOR:

Gerçek ve tüzel kişilerin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak veya bunları başkaları adına yapmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişimi Yönetmelik kapsamına dahil edilmiştir. Ancak kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından faaliyetleriyle ilgili üyelerine gönderecekleri iletiler Yönetmelik kapsamı dışında olacaktır.

NELER TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ KAPSAMINDADIR:

Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler işbu Yönetmelik kapsamında ticari elektronik ileti olarak kabul edilmektedir.

HANGİ İLETİLER ONAYA TABİDİR:

Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan hizmet sağlayıcıların mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği ticari elektronik iletiler için önceden onay alması gerekmektedir. Onay,  alıcı tarafından reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerli olacaktır.

ONAY GEREKTİRMEYEN HALLER NELERDİR:

  • Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletilerde,
  • Alıcı adına devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında,
  • Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletilerde,
  • Sermaye piyasasına ilişkin mevzuat uyarınca aracılık faaliyetinde bulunan şirketlerce müşterilerine bilgilendirme amaçlı gönderilen ticari elektronik iletilerde

Önceden onay alınasına gerek yoktur. Ancak bu durumda dahi gönderilecek iletilerde herhangi bir malı özendiren yada tanıtan içerikler yer almayacaktır.

ONAYIN ALINMA ŞEKLİ:

Alıcının onayı yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilecektir. Ancak  onayda alıcının olumlu irade beyanı ile adı-soyadı ve iletişim bilgileri de yer alması gerekmektedir. Fiziki olarak alınan onaylarda ise alıcının imzasının bulunması zorunluluktur ve hangi şekilde olursa olsun onayın alındığına dair ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıdadır.

Ayrıca acentalık yada bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay, sözleşmeye konu mal, hizmet veya markayla sınırlı olmak üzere sözleşmenin diğer tarafına da verilmiş sayılacaktır.

Hizmet sağlayıcı mal ve hizmet temininin ön şartı olarak onay talep edemeyeceği gibi alıcıların elektronik iletişim adreslerine onay vermeleri için iletiler de gönderemez.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLERİN İÇERİĞİ NELER OLABİLİR:

Yönetmeliğin öncelikli amaçlarından biri ticari elektronik ileti içeriğinin, alıcıdan alınan onaya uygun olmasıdır. Ayrıca ticari elektronik iletinin başlığında veya içeriğinde tacirler için MERSİS numarası ve ticaret unvanı, esnaflar için ise ad-soyad ve T.C. kimlik numarası yer alması gerekmektedir.

Ticari elektronik iletinin içeriğinden niteliği açıkça anlaşılamıyorsa tanıtım, kampanya ve bilgilendirme gibi niteliği belirleyici bir ibare ile hizmet sağlayıcının telefon, faks, kısa mesaj numarası ve e-posta adresi gibi iletişim bilgilerinden en az birine yer verilmelidir.

ALICILARIN REDDETME HAKKI:

Alıcılar dilediği zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin ileti almayı reddedebilirler. Red bildiriminin hizmet sağlayıcıya ulaşmasının ardından 3 iş günü içerisinde alıcıya ticari elektronik ileti gönderimi durdurulmak zorundadır.

Elektronik ileti içeriğinde ret bildirimi için gerekli iletişim kanallarına ait bilgi vermesi,  bunu kolay ve ücretsiz ulaşılabilir bir şekilde sağlaması gerekmektedir.

ŞİKAYET

Ticari elektronik iletilere ilişkin şikayetler, elektronik ortamda e-Devlet kapısı veya Bakanlığın internet sitesi üzerinden veyahut yazılı olarak şikâyetçinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne yapılabilecektir.

MEVCUT ONAYLARIN KULLANIMI

Hizmet sağlayıcılar tarafından 15/07/2015 tarihinden evvel alınmış olan açık irade beyanı şeklindeki onaylar geçerli olacaktır ve bu durumda tekrar onay alınmasına gerek olmayacaktır.

Ancak yönetmeliğin yayımlanmasından sonra gönderilecek ilk elektronik iletide, işbu adresin hizmet sağlayıcının veri tabanında kayıtlı olduğu ve dilerse reddetme hakkını kullanabileceği bildirilecektir. Onay talebine karşı alıcı sessiz kalmışsa talebi reddettiği kabul edilecektir.

Av. Mesut KAVAK

separator

No comments so far!

Comments are closed

separator