Biz Sizi Arayalım

divider

Anlaşmalı Boşanmanın Kesinleşmesi ve Sonuçları

separator

Anlaşmalı Boşanmanın Kesinleşmesi ve Sonuçları

/ 0 Comments /

Boşanma davasına ilişkin duruşmanın sonunda mahkeme, kararını taraflara sözlü olarak bildirir. Duruşmada tefhim edilen kısa karar, dava sonucunda ileride yazılacak gerekçeli kararın ana hatlarını taşıyan bir özet hükmündedir. Kararın hukuki ve fiili dayanağı ile detayları sonradan yazılacak gerekçeli kararda yer alacaktır.
 
Genellikle avukatla temsil edilmeyen eşler, duruşma sonunda verilen kararla birlikte davanın sonuçlandığını düşünmektedirler. Ne var ki boşanma davasında tarafların istinaf kanun yoluna başvurma hakları vardır.
 
BOŞANMA DAVASI GEREKÇELİ KARARI KAÇ GÜNDE YAZILIR?
Mahkeme duruşmada bildirdiği kısa kararın ardından Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 321. maddesi uyarınca boşanma davası gerekçeli kararını 30 gün içerisinde yazıp taraflara tebliğ etmesi gerekmektedir.  Fakat uygulamada mahkemelerin iş yoğunluğu nedeniyle bu süre daha uzun sürebilmektedir. Bu nedenle boşanma avukatı ile çalışmak sürecin daha hızlı ilerlemesini sağlayacaktır.
 
GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ VE ELDEN TEBLİGAT YAPILMASI
Mahkeme tarafından tebligatlar posta yoluyla yapılmaktadır. Ancak süreci hızlandırmak ve istinaf süresini bir an önce başlatabilmek için taraflar mahkemeye giderek gerekçeli kararın, kendilerine elden tebliğini isteyebilirler. Bu durumda posta sürecinde geçen vakit ortadan kaldırılır ve süreç daha hızlı işlemiş olur.
 
Kararın posta yoluyla yahut elden tebliğ alındığı tarihinden itibaren iki hafta içinde kararın taraflarca istinaf edilmemesi durumunda boşanma kararı kesinleşir.
 
BOŞANMA KARARINA İTİRAZ EDİLMESİ: İSTİNAFA BAŞVURMAK
Taraflar, bu iki haftalık süreyi beklemek istemediği takdirde, mahkemeye kanun yolundan feragat dilekçeleri vererek süreci hızlandırabilir. İki haftalık istinafa başvuru süresince kararın istinaf edilmemesi yahut tarafların kanun yolundan birlikte feragati (istinaf yoluna başvurudan) halinde boşanma kararı kesinleşmiş olacaktır. Taraflar kararın yanlış şekilde verildiği ve hatalı olduğunu düşünüyorsa da karardaki hataların ve yanlışların düzeltilmesi için istinaf yoluna başvurabilir. Protokolde yazan hususların gerekçeli kararda belirtilip belirtilmediği kontrol edilmesi de önemlidir. 
Dikkat edilecek bir başka husus ise boşanma davası kararı çıkmadan istinaf hakkından feragat etmek sonuç doğurmayacaktır.
 
BOŞANMA KARARINI NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ’NE GÖTÜRMEK GEREKİR Mİ?
Kararın kesinleşmesine ve kesinleşme şerhinin mahkeme kalemi tarafından düzenlenmesine müteakip boşanma kararı hukuk düzeni içerisinde sonuç doğuracaktır. Mahkeme ilgili Nüfus Müdürlüğü ve diğer kurumlara sistem üzerinden müzekkereler yazılarak boşanmanın sonuçlarına bağlı işlemler tamamlanacaktır.
Kadının soyadı değişikliği için Nüfus Müdürlüğüne bizzat gitmesi gerekmez. Boşanma davasını göre mahkeme bu kararı nüfus kaydına işletecektir.
 
Boşanma döneminde özellikle psikolojik olarak ağır süreçlerle birlikte mahkemelerde iş yürütmek oldukça zordur. Bu sebeple aile mahkemesi avukatı ile çalışmak sizin açınızdan faydalı olacaktır.
separator

No comments so far!

Comments are closed

separator