Biz Sizi Arayalım

divider

İcra Takipleri


Ada Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu olarak, gerçek ve tüzel kişi müvekkillerin İcra ve İflas Kanunu’ndan doğan her türlü uyuşmazlıklarında, genç ve dinamik kadromuzla hızlı ve etkin hukuki çözümler üretiyoruz.

Bu kapsamda, İcra hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, icra takiplerinin başlatılması ve daha sonraki aşamalar olan taşınır ve taşınmaz haczi, haczedilen malların satışı, ihtiyati haciz, taşınır rehni, temlik, ipotek gibi işlemlerle ve bu işlemlerden doğan menfi tespit davaları, istirdat davaları, istihkak davaları ile itirazın iptali ve kaldırılması davalarının takibi ve sonuçlandırılması hizmetlerini sunmaktayız.


separator

separator