Kıdem Tazminatı Davası

KIDEM TAZMİNATI NEDİR? Kıdem tazminatı, kanunda belirtilen fesih durumlarında işçinin en az bir senelik kıdeme olması veya işçinin ölümü durumunda yasal mirasçılarına işveren tarafından ödenmesi gereken tazminat olarak tanımlanmaktadır. Kıdem tazminatı tanımı yüksek mahkeme olan Yargıtay içtihatlarında da şu şekilde tanımlanmıştır; “İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin işini … Okumaya devam et Kıdem Tazminatı Davası