Biz Sizi Arayalım

divider

TURİST REHBERLERİNİN ALACAKLARI

separator

TURİST REHBERLERİNİN ALACAKLARI

/ 0 Comments /

Turizm sektörünün başlıca aktörlerinden olan turist rehberleri, mesleklerini icra ederken 1618 sayılı Yasa kapsamında bir seyahat acentası tarafından düzenlenen tur yada paket turlarda yerli ve yabancı turistlere hizmet verebilmektedirler. Hal böyle olunca da turist rehberleri ile seyahat acentaları arasında her turda yeni bir ticari ilişki ortaya çıkmaktadır.

 

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu, turist rehberlerinin verecekleri hizmetler için seyahat acentaları ile yazılı sözleşme yapmalarını zorunlu hale getirmiştir. Dolayısıyla Kanunla birlikte artık turist rehberleri haklı bir neden olmadıkça sözleşme yapmadan tura çıkamamaktadır.

 

Ancak seyahat acentası ile turist rehberi arasında yazılı sözleşme yapılmış olsa dahi bazı durumlarda turist rehberleri, rehberlik ücretlerini seyahat acentalarından tahsil edememektedirler.

 

Peki seyahat acentasından alacağını tahsil edemeyen turist rehberi hukuken ne yapabilir?

 

Öncelikle taraflar (seyahat acentası-turist rehberi) arasında akdedilmiş bir yazılı sözleşme bulunması yukarıda da belirttiğim gibi 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında zorunludur.

 

Sözleşmeye istinaden turist rehberliği hizmeti verildikten sonra seyahat acentası tarafından turist rehberliği ücreti ödenmediği takdirde ilgili seyahat acentası hakkında idari yaptırım uygulanması amacıyla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne başvuruda bulunulabilir.

 

İdari başvurunun dışında icrai yollara başvurmak suretiyle de alacağın tahsili yoluna gidilebilir, şöyle ki:

 

Turist rehberi tarafından, borçlu seyahat acentası aleyhine, yazılı turist rehberliği sözleşmesine dayanılarak icra takibi başlatılır ve icra müdürlüğü tarafından acentaya ödeme emri tebliğ edilir. Acenta tarafından tebliğden itibaren 7 gün içerisinde icra takibine itiraz edilirse takip durur ve dava yoluna başvurmak gerekir. Ancak seyahat acentası tarafından 7 gün içerisinde itiraz edilmezse takip kesinleşir ve alacağın tahsili için haciz işlemlerine başlanabilir.

 

İcra takibinin kesinleşmesinin ardından borçlu seyahat acentasının şirket adına kayıtlı araçlarına-gayrimenkullerine haciz konabilir, banka hesaplarına bloke işlemi uygulanabilir, gerektiği takdirde işyerinde fiili haciz işlemi uygulanabilir.

 

Tüm bu klasik icrai işlemlerin dışında en etkin tahsil yöntemlerinden biri seyahat acentaları tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na nakden veya teminat mektubu olarak ibraz edilen teminatın bozdurulması yoludur.

 

Ancak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu teminatı her gelen talep üzerine de bozmamaktadır. Bu teminatı bozdurup alacağı tahsil edebilmek için kesinleşmiş bir icra takibi olmalı ve ilgili icra müdürlüğü tarafından Bakanlığa bir haciz ihbarnamesi gönderilerek alacağın talep edilmesi gerekmektedir. İcra müdürlüğünden gelen yazıya istinaden T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı teminat limiti dahilinde olan borcu icra dosyasına gönderecek ve böylece alacaklı turist rehberi de alacağını tahsil etmiş olacaktır.

 

Turist rehberleri alacaklarını tahsil etmek için yukarıda anlattığım hukuki yolu kendileri asil olarak takip edebilirler. Ancak icra müdürlüğünde birçok işlem ve yazışma yapılacağından dolayı işlemlerin bir avukat aracılığıyla da takip edilmesi daha faydalı olacaktır.

separator

No comments so far!

Comments are closed

separator