Biz Sizi Arayalım

divider

6222 Sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Çerçevesinde Spor Kulübü Yöneticilerinin Durumu

separator

6222 Sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Çerçevesinde Spor Kulübü Yöneticilerinin Durumu

/ 0 Comments /

İlgili Kanun; müsabaka öncesinde ve sonrasında, spor alanlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Spor kulübü yöneticilerinin de içinde bulunduğu sporun tüm aktörleri hakkında, kanunun arzu ettiği amaca hizmet eden düzenlemeler getirilmiştir.

 

Bu bağlamda en önemli aktörlerenden biri olan Spor Kulübü Yöneticilerinin sorumluluklarını ana hatlarıyla ikiye ayırmakta fayda vardır. İlk olarak temsil kabiliyetleri ve bağlı olarak kendi eylemlerinden doğan sorumlulukları incelemek, ardından kulüp haricinde 3. Kişilerin eylemlerinden yöneticilerin sorumluluğuna göz atmak gerekmektedir.

 

Spor Kulübü Yöneticilerinin, görevlerini icra ederken spor ahlakına ve etiğine uygun şekilde hareket etmeleri gerekmektedir. 6222 Sayılı Kanun da; Spor Dallarının talimatlarla, yönetmeliklerle düzenlenen dünyasına devlet tarafından sağlanan koruma niteliğindedir. Böylelikle; kanunda sayılan, sporun doğasına aykırı faaliyetler, aynı zamanda ceza yargılması kapsamına alınmıştır.

 

Son yıllarda ülke gündemini işgal eden, şike ve teşvik primi sporun doğasına aykırılık teşkil eden faaliyetlerin başında gelmektedir. Kanunda geçen tanım uyarınca “Belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi” denmek suretiyle çerçeve belirlenmiştir. Suçun karşılığı olarak belirlenen ciddi süreli hapis cezaları gözönüne alındığında, bu konuda yöneticilerin hashas davranması gerçeği karşımıza çıkmaktadır. Şike ve Teşvik Primi, sporun  içinde barındırdığı rekabet ve yarışmacı ruhu ortadan kaldırmaktadır. Milyonlar tarafından izlenen, takip edilen sportif faaliyetlerin korunması adına, kanun kapsamında bu bağlamda kapsamlı düzenleme yapılması ihtiyacı duyulmuştur. Hiç şüphesiz kulüp başkan ve yönetim kurulu üyelerinin, bu tip faaliyetlere mahal verecek davranışlardan kaçınmaları gerekmektedir. Üstelik suçun spor kulübünün yönetim kurulu başkanı ve yöneticiler tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılmaktadır. Suçun işlenmesi halinde; kulüpler disiplin yaptırımları, suça karışan yöneticiler de ağır hapis cezaları ile karşı karşıya kalacaklardır.

 

Spor Kulübü Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri konumları gereği camialarını temsil etmekte ve destekçilerine örnek olmaktadır. Bu nedenle basın ve yayın yoluyla yapacakları açıklamalara dikkat etmelilerdir. Şiddete teşvik edici herhangi bir söylemin camialarında yaptığı etki ağır sonuçlar ortaya çıkarabilecektir. Sporda basın ve yayın yoluyla şiddete teşvik edici açıklamalarda bulunmak 6222 SK. kapsamında idari para cezasını gerektirmektedir. Bunun yanında eylemin Spor Kulübü yöneticileri tarafından gerçekleştirilmesi halinde; ceza beş katı kadar arttırılabilecek ve seyirden men cezası ile karşı karşıya kalınabilecektir.

 

Bunun dışında spor alanlarının güvenliği için usulsüz seyirci girişinin önüne geçilmesi noktasında yöneticilerin sorumluluğu doğmaktadır. Kanunda tanımlandığı şekilde kademeli olarak devreye girmesi planlanan elektronik bilet uygulaması arzu edilen son noktadır. Kulüpler ve yöneticiler, tüm hazırlıklarını bu yükümlülük uyarınca belirlenen süreden önce yapmalılardır. Geleneksel ve alışılagelmiş şekilde uygulanan bilet dağıtım usulleri terk edilmelidir. Yöneticiler, bu şekilde bedelsiz yahut farklı imtiyazlar tanınanarak usulsüz seyirci girişine izin verdiklerinin tespiti halinde 6222 SK. uyarınca hapis cezası istemiyle yargılanacaklardır.

 

Kulüp Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 3. Kişilerin eylemlerinden doğan sorumlulukları aydınlatılması gereken bir noktadır. Zira sporun en geniş olan aktörü olan taraftarların yol açtığı eylemlerin yöneticileri ne derecede bağladığı önemlidir. 6222 SK. getirdiği Taraftardan Sorumlu Kulüp Temsilcisi kavramıyla, taraftarlar ve yöneticilerin kaderlerini birleştirmiştir. Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilecek bir veya birkaç kişi spor kulübünün Taraftardan Sorumlu Kulüp Temsilcisi olmaktadır. Temsilci kulüp taraftarları ile kolluk kuvvetleri arasında köprü görevi üstlenmektedir. Temsilci seçilmediği takdirde Kulüp Başkan ve Yönetim Kurulunun tamamı sorumlu hale gelecektir.

 

Bu düzenleme uyarınca; kolluk kuvvetleri, taraftarların karıştığı eylem nedeniyle kulüp yöneticilerinin sorumluluğu olup olmadığını irdeleyebilcektir. 3.kişinin eylemin perde arkasında kulüp yöneticilerin olduğunun tespiti halinde sorumluluk ortaya çıkabilecektir.

 

ÖNERİLER

 

6222 Sayılı Kanun’un özelinde Spor Kulübü Yöneticileri spor etiğinin dışında her türlü tutum ve davranıştan kaçınarak hareket etmelidirler. Kanun dışı herhangi bir faaliyetin temsil ettikleri camiaları doğrudan etkilediğinin bilincinde olmaları gerekmektedir. Bu nedenle Spor Kulübü Yönetim Kurulllarının alanlarında uzman kişilerden oluşturulmasına dikkat edilmesine özen gösterilmedir.

 

Yöneticilerin Sorumlulukları noktasında; 6222 Sayılı Kanun’un kulüple ilişiği olan her bireye tanıtılmasını sağlamak önemli bir adım olarak görülebilir. Bu kapsamda; taraftar ve uzmanların katılımının sağlandığı konferaslar/paneller düzenlemek, düzenlenen etkinlikleri cazip hale getirecek çözümlerle katılımın artmasını sağlamak, sezon başı kombine kart satış döneminde taraftarlara bilgi verici toplantılar yapmak, Spor Alanlarında 6222 Sayılı Kanun’a ilişkin broşür dağıtmak, tribün liderleriyle düzenli toplantı yaparak fikir alışverişinde bulunmak, tanıtıcı reklam faaliyetleri organize etmek, ailelerin maçlara katılımının sağlanması için teşvik edici düzenlemeler yapmak alınabilcek önlemler arasında sayılabilir.

Av. Gökhan NAR   

separator

No comments so far!

Comments are closed

separator