Faaliyet Alanları

logoADA  Avukatlık & Danışmanlık Bürosu olarak Turizm Hukuku, Ticaret Hukuku, Taşımacılık Hukuku, İş Hukuku, Spor Hukuku ve İcra/İflas Hukuku alanlarında ağırlıklı olarak faaliyet göstermekteyiz. Ana faaliyet alanlarımızdan Turizm Hukuku’na kısaca değinmek gerekirse;

§  Turizm Hukuku:

Turizm Hukuku konusunda sektörde avukat, hukuk müşaviri ve yönetim danışmanı olarak çalışmış kadromuzla; seyahat acentalarına, otellere, rehberlere, yolcu taşımacılığı yapan şirketlere ve diğer tüm turistik işletmelere avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Seyahat acentası ve otel gibi turizm işletmelerinin yapmış oldukları sözleşmeler sebebiyle ortaya çıkabilecek ihtilafları önleyebilmek için işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda tüm sözleşmeler ADA  Avukatlık&Danışmanlık Bürosu tarafından değerlendirilmekte yada hazırlanmaktadır. Böylece ileride sözleşmeden kaynaklanabilecek dava ve icra takipleri Turizm Hukuku’nun teamülleri çerçevesinde hazırlanan sözleşmelerle en baştan önlenebilmektedir.

Turizm sektöründeki işletmelerin icra takip yada dava aşamasına gelmiş uyuşmazlıkları ise yine tarafımızca takip edilmekte ve en etkin biçimde sonuca ulaştırılmaktadır; zira Turizm Hukuku konusunda deneyimli kadromuzla ne istediğini bilmekteyiz.

Turizmin kendine has yapısı sebebiyle turizm işletmelerinin sıklıkla işlem yaptığı başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Bakanlıklar, Kaymakamlıklar, Belediyeler ve TÜRSAB nezdinde de tüm idari taleplerinize çözümler üretiyoruz.

Kısacası ADA Avukatlık&Danışmanlık Bürosu olarak, turizm işletmelerinin birbirleriyle, idareyle ve tüketicilerle ilgili tüm uyuşmazlıklarında Turizm Hukuku konusunda uzman kadromuzla hizmet veriyoruz.

Ana faaliyet alanlarımız dışında aşağıdaki alanlarda da Müvekkillerimize hizmet vermekteyiz:

§  Ticaret Hukuku,

§  Gayrimenkul Hukuku,

§  Ceza Hukuku,

§  Vergi Hukuku,

§  Aile Hukuku,

§  İdare Hukuku,

§  Fikri Sınai Haklar Hukuku,

§  Taşımacılık Hukuku,

§  Sağlık Hukuku,

§  Rekabet Hukuku,

§  Tahkim Hukuku,

§  Sigorta Hukuku.